İngilizce Dersleri

Okullarda İngilizce Dersleri

İngilizce Dersleri Hakkında Fikir

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce )

Okullarda İngilizce Dersleri, yıllardan beri toplum tarafından tartışılan ama bir türlü bir çözüm getirilemeyen bir yara niteliği taşır. Öğrenciler yıllarca okullara gider ve yıllarca İngilizce derslerine girerler ama asla ve asla bir sonuç elde edilmez. İngilizce bilenlerin çoğuda kendi gayretleri veya velilerin itmeleri kakmaları sonucu İngilizce öğrenmiş bireylerdir.İngilizce derslerindeki bu perişanlığa kolej adı altında eğitim veren paralı okullarda dahildir.Kolej bitiren ama her hangi bir sınava girdiğinde başarılı olamayan yüzlerce öğrenci gördüm ve tanıdım.Okullarda verilen İngilizce derslerinin olumlu  sonuçlar vermesi için devlet tarafından yapılması gereken işlerin ve görevlerin yanı sıra biz velilere ve toplu olarak hepimize görev düşüyor.Bu görev düşenler arasında elbette bu eğitimde birinci derecede rol oynayan İngilizce öğretmenleri de var.

Okullarda İngilizce derslerinde bir kalitenin sağlanması ve olumlu sonuçlar alınması için mutlaka sınıf mevcutlarını düşürmek ve en fazla 30 hatta daha da ileri gidilirse 20 kişiye düşürmek ve İngilizce dersleri verilen sınıfların normal ders verilen sınıflardan faklı olmasını,televizyon,görsel aygıtlar,elektronik aygıtlarla düzenlenmesine gerek vardır.İngilizce eğitim de doğru ve olumlu sonuçların alınmasında bu eğitimi veren öğretmenlerin çok büyük katkısı olmalıdır.bu günlerde İngilizce öğretmenlerinin çoğu İngilizce bilen ama İngilizce öğretmesini bilmeyen kişilerden oluşmuş durumda.Önce bu duruma bir çözüm bulmak ve İngilizce derslerine giren hocalara İngilizcenin nasıl öğretilmesi gerektiği konusunda eğitim vermek gerekir.İşe buradan başlamak en akıllı seçim olur.Yoksa,İngilizce eğitim veren bir fakülteden mezun olan genç insanları İngilizce öğretmeni yapmak ve derslerin boş geçmesini önlemek akıllı bir seçim değil.Elbette boş ders olmasın.Ama ,boş ders açığını kapatacağım diye de öğrencilere hiç bir şey öğretemeyen insanlara boşuna maaş vermek ve hiç bir şey öğrenmeyen öğrencilere de kötülük yapmış olmak anlamına  gelir bu tutum.

Son zamanlarda okullarda kullanılan İngilizce derslerine ait kitaplar fena değil ama eksik.Bu eksiklik ders sayısının azlığından kaynaklanıyor. İngilizce dersleri sadece İngilizce dil bilgisi dersine dönüşüyor.Oysa,okuma,yazma ve dinleme derslerinin de yapılması kesinlikle gerekli ama ders sayısının az olması buna engel teşkil ediyor.Ayrıca,İngilizce öğretmenlerinde uzmanlaşmaya gitmek ve dinleme ,yazma ve okuma derslerine başka bir hoca ,temel İngilizce bilgilerine başka bir hoca sokmak bu işin ruhuna daha uygun olur.