Present Continuous Tense ( şimdiki zaman )

Present Continuous Tense ( şimdiki zaman ) Konusu

Present Continuous Tense ( şimdiki zaman ) Hakkında Bilgi

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders )

A –  Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

Ayşe is washing the dishes in the kitchen to help her mother : Ayşe mutfakta annesine yardım etmek için bulaşıkları yıkıyor.
Her mother is preparing dinner table for guests : Annesi misafirler için yemek masasını hazırlıyor.
Her father is listening to the news in the living room : Babası oturma odasında haber dinliyor.
Her sister is doing her homework given by the teacher in her room : Kız kardeşi öğretmeni tarafından verilen ödevi yapıyor.
Her brother is playing computer games in front of the Tv set : Erkek kardeşi televizyonun önünde bilgisayar oyunları oynuyor.
Their dog is sleeping under dinner table her mother is getting ready for guests : Köpekleri  annesinin misafirler için hazırladığı masanın altında uyuyor.
Her boyfriend is sitting on an armchair and reading a book : Erkek arkadaşı bir koltukta oturuyor ve kitap okuyor.
Every one in the room is waiting for the guests Ayşe invited two days ago :Odadki herkes Ayşenin iki gün önce davet ettiği misafirleri bekliyor.
They are eating their dinner talking and laughing each other at present : Şu anda birbirleri ile konuşarak ve gülerek akşam yemeklerini yiyorlar.
Everyone is smiling happily each other now : Herkes mutlu bir şekilde bir birine gülümsüyor.

B  –  Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Ayşe isn’t washing the dishes in the kitchen to help her mother : Ayşe mutfakta annesine yardım etmek için bulaşıkları yıkamıyor.
Her mother isn’t preparing dinner table for guests : Annesi misafirler için yemek masasını hazırlamıyor.
Her father isn’t listening to the news in the living room : Babası oturma odasında haber dinlemiyor.
Her sister isn’t doing her homework given by the teacher in her room : Kız kardeşi öğretmeni tarafından verilen ödevi yapmıyor.
Her brother isn’t playing computer games in front of the Tv set : Erkek kardeşi televizyonun önünde bilgisayar oyunları oynamıyor.
Their dog isn’t sleeping under dinner table her mother is getting ready for guests : Köpekleri  annesinin misafirler için hazırladığı masanın altında uyumuyor.
Her boyfriend isn’t sitting on an armchair and reading a book : Erkek arkadaşı bir koltukta oturuyor ve kitap okumuyor.
Every one in the room isn’t  waiting for the guests Ayşe invited two days ago :Odadki herkes Ayşenin iki gün önce davet ettiği misafirleri beklemiyor.
They aren’t eating their dinner talking and laughing each other at present : Şu anda birbirleri ile konuşarak ve gülerek akşam yemeklerini yemiyorlar.
Everyone isn’t smiling happily each other now : Herkes mutlu bir şekilde bir birine gülümsemiyor.

C –  Present Continuous Tense Soru Cümleleri

Is Ayşe  washing the dishes in the kitchen to help her mother : Ayşe mutfakta annesine yardım etmek için bulaşıkları yıkıyor mu ?
Is her mother  preparing dinner table for guests : Annesi misafirler için yemek masasını hazırlıyor mu ?
Is her father  listening to the news in the living room : Babası oturma odasında haber dinliyor mu ?
Is her sister doing her homework given by the teacher in her room : Kız kardeşi öğretmeni tarafından verilen ödevi yapıyor mu ?
Is her brother  playing computer games in front of the Tv set : Erkek kardeşi televizyonun önünde bilgisayar oyunları oynuyor mu ?
Is their dog  sleeping under dinner table her mother is getting ready for guests : Köpekleri  annesinin misafirler için hazırladığı masanın altında uyuyor mu ?
Is her boyfriend  sitting on an armchair and reading a book : Erkek arkadaşı bir koltukta oturuyor ve kitap okuyor mu ?
Is every one in the room  waiting for the guests Ayşe invited two days ago :Odadki herkes Ayşenin iki gün önce davet ettiği misafirleri bekliyor mu ?
Are they  eating their dinner talking and laughing each other at present : Şu anda birbirleri ile konuşarak ve gülerek akşam yemeklerini yiyorlar mı ?
Is everyone  smiling happily each other now : Herkes mutlu bir şekilde bir birine gülümsüyor mu ?

 Present Continuous Tense ( şimdiki zaman )

Present Continuous Tense ( şimdiki zaman )