Proficiency Hazırlık

Proficiency Hazırlık Eğitimi

Proficiency Hazırlık Eğitimi  Programı

1 – Proficiency Hazırlık ( Birebir Özel Proficiency Hazırlık Eğitimi )
2 – Proficiency Hazırlık ( 4 Kişilik Gruplarla Proficiency Hazırlık Eğitimi )

Proficiency Hazırlık eğitimi merkezindeki  Proficiency Hazırlık dersleri için düzenlenen  Proficiency Hazırlık eğitimi, aday öğrencilerin isteklerine bağlı olarak 2 türlü gerçekleştirilir.

1 – PROFICIENCY HAZIRLIK ( BİREBİR ÖZEL PROFICIENCY HAZIRLIK EĞİTİMİ ): Birebir özel proficiency hazırlık eğitimi almak üzere kayıt yaptıran aday öğrenciler, istedikleri gün ve saatlerde eğitim alabilirler. Özel eğitim aldıkları için onlara bu tür bir öncelik tanınır. Bundan amaç, özel eğitim alacak olan aday1 öğrencinin günlük yaşamında yapacağı değişiklikleri önlemek ve düzen değişikliğinden ötürü yaşayacağı kargaşanın önüne geçmek amacı taşır. Birebir özel proficiency hazırlık eğitiminde aday öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği yapılan seviye sınav sonuçlarından elde edilen verilere ve öğrencinin sınavına gireceği üniversiteden almak zorunda olduğu NOTA göre belirlenir ve Proficiency hazırlık programı başlatılır. Aday öğrencinin birebir alacağı eğitim sürecinde gereken tüm destek adaya sağlanır.

2 – PROFICIENCY HAZIRLIK ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA PROFICIENCY HAZIRLIK EĞİTİMİ : Seviyeleri bir birine denk yada olabildiğince yakın olan ve aynı üniversitenin proficiency sınavına girecek olan 4 aday öğrenciden oluşturulan gruplara katılarak ta özel proficiency hazırlık eğitimi almak mümkün. 4 kişiden oluşan bu gruplarda alınan eğitim birebir alınan eğitim kadar kaliteli ve yüksek seviyelidir. Zira, grupların 4 kişiden oluşturulması nedeni ile adaylara bir çok avantaj tanınmaktadır. Aday öğrenciler eğitim sürecinde kalabalık gruplarla sahip olunamayan özelliklere sahip olur. Örneğin, rahat rahat anlamadıkları bir yer olduğunda soru sorabilirler. Diğer bir avantajları ise, grup sayısı az öğrenciden oluştuğu için proficiency hazırlık eğitimi veren hoca öğrencilerle aynı birebir proficiency hazırlık eğitiminde olduğu gibi teke tek ilgilenebilmektedir.


PROFICIENCY HAZIRLIK EĞİTİMİNDE NEDEN BİZ

  • İlk aşamada söylenmesi gereken, eğitmenler. Bu eğitimi veren eğitmenler proficiency hazırlık konusunda uzmanlık düzeyine ulaşmış, çok deneyimli ve öğretmeyi bilen hocalardır.
  • Proficiency sınavlarında öğrencilerin adeta göz ardı ettiği en önemli konulardan biri çok sayıda akademik kelime bilmektir. Bu nedenle, Proficiency hazırlık için özel olarak hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar aday öğrencilere verilir ve bu alıştırmaların yapılması istenir. Yapılan çalışmalar yakın takip altına alınır ve çalışmayanlar uyarılır.
  • Proficiency hazırlık eğitimleri sürecinde aday öğrencilere girecekleri sınavla ilgili sınav teknikleri ve sınav taktikleri bilgi ve eğitimi uygulamalı olarak verilir. Bu şekilde aday öğrenci sınavda hem soruları doğru olarak yanıtlar hemde daha hızlanır. Bu şekilde zamandan kazanarak diğer sorulara daha çok zaman harcayabilir.
  • Proficiency hazırlık programında yer alan aday öğrencilerin hiç birine  SENET  yapılmaz. Ödemeler bir takvime bağlanır ve bu takvimde yer alan tarihlere göre öğrenciler ödemelerini
    yapar.