Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı programına bireysel olarak birebir eğitim almak üzere katılmak isteyen ve katılan aday öğrencilere.birebir özel eğitim almalarından ötürü ayrıcalık tanınır ve öğrenci kendi belirlediği gün ve saatlerde eğitim alır.Öğrencinin eğitim zamanını belirlemesi sonucunda,aday öğrenci günlük yaşamında bir değişiklik yapma gereği duymaz ve normal günlük yaşamını sürdürürken aynı zamanda da ihtiyaç duyduğu eğitimi de alabilir.Bu tür özel eğitim alan öğrencilere kaç ders verilmesi gerektiği yapılan seviye sınav sonuçlarına göre belirlenir.Ayrıca,öğrencinin sınavdan elde etmek zorunda olduğu” notta ” bunda elbette etkili olur.

Detaylar