Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı 

Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı programına bireysel olarak birebir eğitim almak üzere katılmak isteyen ve katılan aday öğrencilere.birebir özel eğitim almalarından ötürü ayrıcalık tanınır ve öğrenci kendi belirlediği gün ve saatlerde eğitim alır.Öğrencinin eğitim zamanını belirlemesi sonucunda,aday öğrenci günlük yaşamında bir değişiklik yapma gereği duymaz ve normal günlük yaşamını sürdürürken aynı zamanda da ihtiyaç duyduğu eğitimi de alabilir.Bu tür özel eğitim alan öğrencilere kaç ders verilmesi gerektiği yapılan seviye sınav sonuçlarına göre belirlenir.Ayrıca,öğrencinin sınavdan elde etmek zorunda olduğu” notta ” bunda elbette etkili olur.

Detaylar
Kadir Has Üniversitesi Proficiency Sınavı 

Kadir Has Üniversitesi Proficiency Sınavı

Kadir Has Üniversitesi Proficiency Sınavı programına birebir özel ders almak üzere katılan aday öğrencilere ,programın uygulanacağı gün ve saatleri kendi seçme ve belirleme hakkı verilir verilen bu öncelik hakkı eğitim alacak olan Kadir has Üniversitesi öğrencisi için büyük bir avantaj oluşturur.Zira,aday öğrenci günlük yaşamında bir düzen değişikliği yapmadan ihtiyacı olan proficiency sınavı eğitimini kendi belirlediği gün ve saatlerde alır.

Detaylar