Proficiency Hazırlık

Birebir özel proficiency eğitimi almak üzere kayıt yaptıran aday öğrenciler,istedikleri gün ve saatlerde eğitim alabilirler.Özel eğitim aldıkları için onlara bu tür bir öncelik tanınır.Bundan amaç,özel eğitim alacak olan aday1 öğrencinin günlük yaşamında yapacağı değişiklikleri önlemek ve düzen değişikliğinden ötürü yaşayacağı kargaşanın önüne geçmek amacı taşır.

Detaylar