Hazırlık Atlama Sınavı

Hazırlık Atlama Sınavı,çeşitli üniversitelerde hazırlık sınıfı eğitimi alan ve dönem bitiminde hazırlık sınıfında verilen dersleri ve konuları içerecek biçimde yapılan sınavdır.hazırlık bitiminde yapıla bu sınava hazırlık atlama sınavı denir ve her üniversitede ,üniversitenin kendi bünyesinde uyguladığı eğitim tarzına ve yapısına uygun bir şekilde soruların sorulduğu,kimisinde dinleme bölümü olan kimisinde olmayan,standart bir hale getirilmemiş bir sınavdır

Detaylar