Proficiency Sınavı Nedir 

Proficiency Sınavı Nedir

Proficiency Sınavı Nedir

Proficiency Sınavı Nedir, Proficiency Sınavı Ne


1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders )

Proficiency; Üniversite’de İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı (Yeterlilik Sınavı)  ismi ilede tanınan  bu imtihan her üniversitenin kendi gereksinimleri düşünülerek kendi bünyelerinde oluşturdukları kendilerine özgü yabancı dil seviye tespit imtihanıdır.

Genelde dilbilgisi ,reading,writing ve listening aşamalarından oluşur.Ancak bazı üniversiteler (Boğaziçi gibi), dinlemede ki algılamayı sınarken bazı üniversiteler (İTÜ gibi) bu bölümü imtihanlarının içeriğine  almayabiliyorlar

Proficiency (Yeterlik) imtihanı, üniversitelerin kendi gereksinimleri açısından kendi iç yapılarında  hazırladıkları yabancı dil seviye tespit imtihanıdır.

Bazı üniversiteler (Boğaziçi gibi), dinleme yetisini test ederken bazı üniversiteler (İTÜ gibi) bu bölümü imtihanlarına katmayabiliyorlar.

Yapılacak en akıllıca işlerden birisi, müracaat edilen  üniversitenin Proficiency imtihan misallerini evvelden edinip imtihan evvelsinde EN AZ 10 deney imtihanı çözmektir.

Proficiency, TOEFL gibi standardize edilmiş bir imtihan değil; tersine, kurumsal bir imtihan olduğundan her üniversite kendine göre bir yeterlik ister. İTÜ Yeterlik imtihanına hazırlanmak Boğaziçi’nin imtihanına hazırlanmakla aynı değildir ya da YTÜ’ ye hazırlandığınız tekniklerle İTÜ’ye hazırlanamazsınız. Yani, hazırlanırsınız da, nihayetinde karşılaşacağınız olay sizi memnun etmeyebilir!!!

Mesela Atılım ve Bilkent Üniversitesine girmek amacıyla yapılan orta seviyesi olan bir öğrencinin kendi kendine çalışması  yetersiz kalabilir.Ciddi ve bu işi bilen uzman bir hocadan ders almak zaruri oluyor. Hatta bazıları bu kadar çaba sarfedeceğime başka imtihanlara hazırlanıp Mesela Atılım sınavlarına biraz speaking çalışıp TOEFL imtihanından 71(IBT), 173 (CBT), IELTS imtihanından 6.0, FCE imtihanında C ve KPDS 76 veya ÜDS’den 76 alan öğrenciler Yeterlik Sınavına alınmaksızın bağlı oldukları fakültelere geçerler.Çünkü kendi imtihanı diğer imtihanlara göre daha zordurProficiency Sınavı NedirPROFICIENCY SINAVINA HAZIRLIK KURSU NETİCESİNDE ÖĞRENCİLERİN KAZANIMLARI NELERDİR?
Amacımız üniversitelerin sistemlerine uygun ve her üniversiteye hususi eğitim programları ile öğrencilerimizi iyi biçimde bu imtihana hazırlayarak ve hazırlık sınıfını atlamalarını sağlamaktır .

Proficiency imtihanına hazırlık eğitimine iştirak eden öğrenciler, üniversitesi’nde yapılan imtihan da başarılı olurlarsa bölümüne diğer bir deyişle devam etmek istediği fakülteye hazırlık okumadan geçme imkanı kazanır.

PROFICIENCY SINAVININ FORMATI NEDİR?
Proficiency imtihanının belli bir  şekli şemali yoktur. Her üniversite kendi gereksinimlerini düşünerek bu yönde  imtihanlar hazırlar. Kimi imtihanlar ekseriyet olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşurken, kimi imtihanlar dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri üzerinde yoğunlaşır. Her üniversitenin kendine mahsus bir proficiency imtihanı vardır.

KİMLER KATILMALI?
Üniversiteyi kazanan öğrencilerin, bölümlerinde okumaya başlamadan evvel Proficiency imtihanına girip, yeterli puan almaları mecburidir. Proficiency kursuna iştirak etmek isteyen öğrencilerin  orta seviye ya da orta seviyeye yakın olmaları gerekir.

Ayrıca bu imtihana dönem başında yapılan imtihanda başarısız olup bir sene boyunca hazırlık okuduktan sonra tekrar final imtihanında başarısız olan öğrenciler iştirak eder..

PROFICIENCY SINAVI MÜRACAATLARI NASIL YAPILIR?
Proficiency imtihanına katılmak amacı ile hususi bir müracaat yapılmaz. Üniversiteler her öğretimin sene başında yeni gelen öğrencilerinin İngilizce seviyelerini ölçmek amacıyla  bu imtihanı uygularlar.

 

PROFICIENCY SINAVININ KAPSAMI

Proficiency Yeterlilik imtihanı üniversiteden üniversiteye değişir. Kurumumuzda üniversitelerin programlarına göre ayrı ayrı eğitim programları ayarlanmıştır. Bu şekilde üniversiteler arası imtihan ayrımlılığından kaynaklanan sıkıntıları çözmeyi hedeflemekteyiz.

Gruplarımız aynı üniversite de eğitim görmekle birlikte aynı İngilizce seviyesin de olan öğrencilerden oluşmaktadır.

Bunu temin etmek amacıyla başka kurumların tersine en fazla 3 kişilik gruplarla proficiency uzmanı eğitmenlerimizle eğitimler vermekteyiz.

Aynı üniversite ve aynı seviyeden gruplar oluşturulamadığı durumlarda öğrencilerimize birebir hususi ders imkanı sunmaktayız.Başarı nispetımız %85’tir.

PROFICIENCY SINAVININ HEDEFİ
Üniversiteyi kazanan öğrencilerin, kazandıkları üniversite tarafından düzenlenen, yeterlilik (muafiyet / proficiency ) imtihanını geçerek, hazırlık okumadan, doğrudan kendi bölümlerinde başlamalarını sağlamak, hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin ise daha önceden üniversite tarafından yapılan imtihanda başarısız olmuşlar ise onların hazırlık aşamalarını  atlayarak kendi bölümlerinden başlamalarını sağlamak.

PROFICIENCY NE VAKİT BAŞLAR?
Proficiency kursu hazırlık atlama ve yüksek seviyede kabul için yoğun bir program olarak yaz döneminde başlar ve üniversitelerin proficiency imtihanı tarihine kadar devam eder.

Genelde haziran ile eylül arasında yapılmaktadır.

 


Proficiency Sınavı NedirPROFICIENCY SINAVI
Proficiency imtihanı üniversitelere yeni gelen öğrencilerin İngilizce seviyesinin bölümlerde okuyabilmek dahilin yeterli olup olmadığını ölçen imtihandır. Her üniversitenin imtihanda istediği İngilizce seviyesi ayrımlıdır.

Tüm üniversitelerde TOEFL geçerlidir.Genelde 79-80 puan yeterli olmakla birlikte bazı üniversitelerde TOEFL’dan alınması gereken not birbirinden değişik olabilir.

PROFICIENCY SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI NE KADAR SÜRER?
Hazırlık programlarımız 2-3 arasında değişmektedir.

PROFICIENCY SINAVI NEDİR?
Proficiency Sınavı, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin, kazandıkları üniversite tarafından düzenlenen, yeterlilik (muafiyet / proficiency) imtihanını geçerek, hazırlık okumadan doğrudan fakülteden diğer bir anlatımla  birinci sınıftan başlamalarını sağlamak ve hazırlık okuyup, sene nihayetinde yapılan imtihanda başarısız olan öğrencilerin de fakülteye geçmeleri için girmek mecburiyetinde oldukları İngilizce Yeterlilik Sınavı’dır.

Proficiency Sınavı, girilecek olan üniversiteye göre değişmekte olup esasta benzerlikler taşır. Genelde kişinin dilbilgisi bilgisini, yazma, okuma ve dinleme becelerini ölçer.

Bazı üniversiteler bunlara ek olarak speaking ağırlıklı konuşma testide yaparlar.

 Diğer Yazılar

Leave a Comment