Proficiency Sınavı 

Proficiency Sınavı

Proficiency sınavı,üniversitelerin hazırlık dönemi sonunda, hazırlık sınıfını okuyan öğrencilere final sınavı olarak yada dönem başında ingilizce hazırlık sınıfını okumaksızın direk üniversiteye başlamak isteyen öğrencilere muafiyet sınavı olarak uygulanan ve her üniversitenin kendi müfredatına uyumlu ama diğer üniversitelerin proficiency sınavı’ndan farklı olan bir seviye tespit sınavıdır.Her üniversite kendine özgü ve eğitim tarzını yansıtan bir proficiency sınavı uyguladığı için genel bir yargıdan söz edilmesi hatalı olur.. Genel olarak olaya bakıldığında , üniversitelerin aday öğrencilere Proficiency sınavında Okuma (Reading), Dinleme (Listening), Yazma (Writing) ve Konuşma (Speaking) bölümlerinin yer aldığı görülür.

Detaylar