Proficiency Sınavında Uyum

Proficiency Sınavında Hoca-Öğrenci Arasında Uyum

Proficiency Sınavında Uyum Sorunu

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders)

Proficiency Sınavında Uyum sağlanması için yapılması gereken şey  Proficiency Sınavına Hazırlıkta  Hoca-Öğrenci Arasında bir Uyumun bulunması hazırlık çalışmalarının başarılı olmasını ve sınav sonuçlarının olumlu yönde etkilenmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu uyumun sağlanmasında her iki tarafa da düşen sorumluluk ve görevler vardır. Uyumun sağlanması hem hocaya hemde eğitim alan aday öğrenciye artı katkılar sağlar.

Proficiency Sınavında Uyumun Sağlanmasında Öğrencinin Sorumluluk ve Görevleri : Öğrencinin bu uyum sorununda üzerine düşen en büyük sorumluluk ve görev, proficiency sınavında başarılı olmada en önemli koşullardan biri olan çok sayıda akademik kelime bilme problemini ders dışı çalışarak, hocaya yük olmadan halletmesidir. Zira, hazırlık çalışmalarında hoca bu kelimelerin bilindiğini varsayarak eğitim verir. Şayet, öğrenci yeteri kadar çok akademik kelime bilmezse, özellikle okuma parçalarının çözüm teknikleri anlatıldığında zorlanır. Kelime bilmeden okuma parçalarının çözüm tekniklerini anlamak ve parçadaki cümle ve ifadeleri çözmek neredeyse imkansızdır. Bunun öğrenci tarafından daha önceden bilinmesi ve gereken önlem olarak ,çalışmalar başlamadan önce yada başladıktan sonra çalışma döneminde hızla çözmesi gerekir.


Proficiency Sınavında Uyumun Sağlanmasında Hocanın Sorumluluk ve Görevleri :
Öğrenciye eğitim veren hocanın da bu uyumun sağlanmasında yapması gereken önemli  şeyler vardır.Bunlardan en önemlisi,verdiği eğitimi, öğrencinin anlayabileceği bir biçimde vermek anlamıyorsa,anlayacağı yöntem yada yolu bulmak ve de verdiği eğitimin öğrenci tarafından özümsenmesini yani içselleştirmesini sağlayarak, bu bilgilerin sınavda kullanılabilir halde olmasını temin etmek. Özetle, öğretmesini bilmek. Aynı zamanda, sınav sırasında öğrencinin soruları doğru çözmesinde işine yarayacak ve hızlı çözümlere katkı sağlayacak proficiency sınavı çözüm teknikleri ve çözüm taktikleri bilgisini de vermek .