Proficiency Sınavının Faydası

Proficiency Sınavının Faydası Nedir ?

Proficiency Sınavının Faydası Hakkında Açıklama

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders)

 

Proficiency Sınavının Faydası Nedir, sorusunun yanıtı sorunun kendi içinde mevcut. Hazırlık sınıfı okuyan bir öğrenci devam ettiği üniversitede seçtiği alana göre İngilizce eğitim aldığında ve başarı ile bu alandan mezun olduğunda alanı ile ilgileri gelişmeleri izlemesi için mutlaka İngilizce bilmesi hatta eğitim aldığı alanla ilgili kronolojik İngilizce bilgilerine sahip olması gelişmesi ve kariyeri açısından gereklidir.

Üniversiteden mezun olan ve İhracat İthalat alanında çalışan bir öğrenci şayet çalıştığı ve ekmek kazandığı bu alanla ilgili terimlerin ve ifadelerin İngilizcesini bilmiyorsa nasıl çalışabilir ki. Bu terimleri ve ifadeleri elbetteki hazırlık sınıfında okurken öğrenmesi ve dönem bitiminde yapılan proficiency sınavında da başarılı olması gerekir.


Proficiency Sınavının Faydası işte burada ortaya net olarak çıkar. Çünkü dönem sonunda proficiency sınavında başarılı olmak amacı ile çalışırken kendi alanı ile ilgili tüm kelime, terim ve ifadeleri tekrarlamak öğrenmek hatta daha ötesinde özümsemesi ve gerektiğinde kullanabilmesi önemlidir. Bu da ancak proficiency sınavı gibi akademik ve ciddi bir sınava hazırlanırken öğrenilir ve öğrenilenlerde ileriki aşamalarda iş hayatında kullanılır