Relative Clauses ( Sıfat Cümleleri )

 Relative Clauses ( Sıfat Cümleleri ) Kullanımı

Relative Clauses ( Sıfat Cümleleri ) Konusu

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders )

RELATIVE CLAUSES (BAĞLI YAN CÜMLELER) 1) The old man standing beside me is a former soldier who involved in the Korean war in the past: Yanımda duran yaşlı adam geçmişte Kore savaşına katılmış eski bir askerdir. 2) I have a close friend whose father is one of the few remaining brain surgeons in the country:Babası ülkenin sayılı beyin  cerrahlarından biri olan yakın bir arkadaşım var. 3) The Four Seasons Hotel which is situated in the heart of Sultanahmet was once an old prison and subject of the film named “Midnight’s Express” as well:Sultanahmet’in kalbinde yer alan Four Seasons Hotel bir zamanlar eski bir hapishane idi ve “Geceyarısı Expresi” adlı filmin de konusu oldu. 4) The hotel in which/where i stayed in Paris two years ago overlooks the Eiffel Tower:İki sene önce Paris’de kaldığım hotel Eyfel Kulesi’ne bakıyor. 5) The boy with whom she dates will have graduated from university towards the end of next year:Flört ettiği çocuk gelecek yılın sonuna doğru üniversiteyi bitirmiş olacak. 6) The thesis that Helen has been preparing for months covers all the historical events in the Post-French Revolution:Helen’in aylardır hazırlamakta olduğu tez Fransız İhtilali sonrası tüm tarihi olayları kapsıyor. 7) There is a place where everybody comes together owing to their similar views and interests in the vicinity of our home:Evimizin civarında herkesin benzer görüşleri ve ilgi alanları sayesinde bir araya geldikleri bir yer var. 8) Her father made many sacrifices for her education all his life,which enabled to a better life and happiness for her:Babası tüm hayatı boyunca onun eğitimi için birçok fedakarlıklar yaptı,ki bu onun için daha iyi ve mutlu bir hayata olanak sağladı. 9) The composition,the sentences of which were long,was very interesting:Cümleleri uzun olan kompozisyon çok ilginçti. Relative Clauses ( Sıfat Cümleleri )10) Germany which is located on central Europe takes the lead as a great power among other countries thanks to its heavy industry and great population:Avrupa’nın merkezinde yer alan Almanya ağır sanayisi ve büyük nüfusu sayesinde diğer ülkeler arasında büyük bir güç olarak başı çekmektedir. 11 ) The woman opening the door to me was my wife I got married 5 years ago : Kapıyı bana açan kadın 5 yıl önce evlendiğim karımdı. 12 ) I ran into the friend I have known for years in the street : Yıllardan beri tanıdığım arkadaşa sokakta rastladım. 13 ) Canan who has been living in the USA for 20 years can’t speak English : Yirmi yıldan beri Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Canan ingilizce konuşamıyor. 14 ) Those who graduated from university in Turkey can’t find a good job easily : Türkiye de üniversiteden mezun olanlar kolaylıkla iyi bir iş bulamıyor. 15 ) The young that reading a lot of books improve much more than the ones playing computer games on net : Kitap okuyan gençler bilgisayarda oyun oynayanlardan çok daha fazla gelişiyor. 16 ) The girl sitting on the corner was looking at me : Köşede oturan kız bana bakıyordu. 17 ) The girls smoking a cigarette get older and older : Sigara içen kızlar gittikçe daha hızlı yaşlanır . 18 ) Before I slept , I read the new book bought last week : Uyumadan önce geçen hafta satın aldığım yeni kitabı okudum. 19 ) I disagre with  the third bridge built over the Bosphorous : Boğazın üzerine inşa edilen üçüncü köprüye karşıyım 20 ) Spring coming early this year makes me happy : Bu sene erken gelen ilkbahar beni mutlu ediyor.