Sabancı Proficiency ( ELAE ) Sınavı Hazırlık

SABANCI PROFICIENCY ELAE SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI

Sabancı Proficiency ( ELAE ) Sınavı Hazırlık İçeriği

1 – Sabancı Proficiency ( ELAE ) Sınavı Hazırlık ( Birebir Özel Proficiency Hazırlık )
2 – Sabancı Proficiency ( ELAE ) Sınavı Hazırlık ( 4 Kişilik Gruplarla Proficiency Hazırlık

Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programları eşliğinde Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık merkezinde verilen Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık derslerinde başarılı olmak artık çok kolay. Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık seminerlerine katılan öğrenciler bu programın önderliğinde sınava kolaylıkla ulaşabilir.

Sabancı Proficiency ( ELAE ) Sınavı Hazırlık

1 – SABANCI PROFICIENCY (ELAE) SINAVI HAZIRLIK ( BİREBİR ÖZEL PROFICIENCY HAZIRLIK ) : Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık platformundaki Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programına katılarak Proficiency sınavı için özel ders almanın etkin ve sonuç alıcı özelliğine inanan  öğrencilerin katıldığı bu Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programları amaca ve öğrencinin isteklerine, hedeflerine uygun bir karakter ve yapıda hazırlanır.

: Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık departmanında bu özel hazırlanmış çağdaş ve teknik özelliği yüksek Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programlarının diğer bir ayrıcalığı da, sınava giren öğrencinin sınav sonucuna birebir olumlu etki yarattığı gibi ayrıca yüksek bir skor almasına da ortam ve olanak oluşturur. Birebir olarak Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık  programına katılan aday öğrenciler, programın işleneceği gün ve saatlerini belirleme önceliği kazanır. Bu önceliğini kullanarak, günlük yaşamını aksatmayacak bir biçimde, eğitim almak istediği günleri ve saatleri seçebilir. Öğrencinin kaç dersten oluşan bir Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programına dahil edileceği, uzmanlar kurulu tarafından belirlenir ve öğrenciye ” kişiye özgü  özel eğitim ” devreye girer.

2 –  SABANCI PROFICIENCY (ELAE) SINAVI HAZIRLIK ( 4 Kişilik Gruplarla PROFICIENCY HAZIRLIK ) : Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık ile ilgili yapılan seminerlerde ki öğrencilerin seve, seve katılmak ve eğitim almak istediği bu küçük bir sınıf havasında ki küçük gruplara hazırlanan özel Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programları doğrudan başarıya odaklı, olumlu, verimli ve sonuç aldırıcı özelliklere sahip etkin düzenlemelerdir.

Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık için yapılan eğitim etkinliklerinde seviyeleri bir birine yakın olan 4 kişiden oluşmuş gruplara dahil olarak bu kaliteli eğitim alınabilir. Bu 4 kişilik gruplar homojendir. Grubun 4 kişiden oluşturulması ve 4 öğrenci ile sınırlandırılması, eğitimde kaliteyi bozmamak ve korumak adına yapılan bir işlemdir. Böylece, Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık eğitimleri sürecinde, öğrenci istediği gibi soru sorabilir ve yanıt alabilir ama bu tür  bir şans, kalabalık gruplar ile yapılan eğitimlerde mevcut değildir. Ayrıca, eğitmen sayısı az olduğu için, her öğrenci ile ayrı, ayrı iletişim kurabilir ve ilgilenebilir ki bu da eğitim sonuçlarını olumlu bir biçimde etkiler. Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık çalışmalarında yapılanlar tamamen öğrenci odaklı ve onların çıkarlarına uygun işlemlerdir.

SABANCI PROFICIENCY (ELAE) SINAVI HAKKINDA BİLGİ

Diller Okulu (DO), takdim ettiği değişik programların haricinde,  ilk senesine  başlayacak olan öğrencilerin SÜ’ nde akademik başarı sağlamak açısından  lüzumlu  olan İngilizce dil yeteneğine  ve akademik becerilere sahip olduklarını da sağlamakla yükümlüdür.  ELAE SINAVI, Sabancı Üniversitesi’ne başlayacak öğrencilerin lisans /lisansüstü programlarında başarı sağlamaları açısından gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce seviyesine  sahip olup olmadıklarını ölçmek amacıyla DO aracılığı ile , önceden kıstasları tespit edilmiş  standart bir başarı seviyesine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır.

Proficiency ( ELAE ) sınavı senede 3 defa düzenlenmektedir:

  1. Akademik sene başlamadan önce (Eylül’de),
  2. Akademik senenin ortasında (Ocak’ta),
  3. Akademik senenin sonunda (Haziran’da).

Üniversitemize kabul edilmiş,Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul gören ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversite tarafından belirlenen seviyede başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler hariç tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları akademik yılın başındaki Proficiency ( ELAE ) sınavına girmekle sorumludur.  Sınavdan geçer not alabilen öğrenciler doğrudan Birinci Yıl derslerine başlarlar. Sınavda aldıkları nota bağlı olarak geri kalan diğer öğrencilerse Temel, Orta ve İleri olmak üzere üç farklı seviyede İngilizce derslerine yerleştirilirler. Yoğunlaştırılmış İngilizce derslerine devam etmekte olan öğrencilerse İleri Düzeydeki derslerinde yeteri kadar başarılı olduklarını göstermek şartı ile  herhangi bir  Proficiency ( ELAE ) sınavına girebilirler.

Lisansüstü öğrencilerinin, çalışmalarının sonunda ELAE sınavına girip geçer not almaları gerekebilir; bu koşul öğrencilerin bağlı oldukları fakülte ile alakalıdır. Eğer böyle bir zorunluluk varsa öğrenciler, ELAE sınavına bu amaçla, verildiği tarihte girmelidirler.

HAZIRLIK PROGRAMLARI

BİREBİR ÖZEL ELAE PROGRAMI: Birebir olarak Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık  programına katılan aday öğrenciler, Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programının öğrencide enerji ve çalışma gücü yaratarak en doğru ve  verimli sonuçlar almasını sağlayacak özelliklerinden ayrıca itici gücünden faydalanarak derslerini alır ve bu şekilde ders aldığı için programın  işleneceği gün ve saatlerini belirleme önceliği kazanır. Bu önceliğini kullanarak, günlük yaşamını aksatmayacak bir biçimde, eğitim almak istediği günleri ve saatleri seçebilir. Öğrencinin kaç dersten oluşan bir Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programına dahil edileceği, uzmanlar kurulu tarafından belirlenir ve öğrenciye ” kişiye özel eğitim ” devreye girer.

( 4 Kişiden oluşturulan gruplarla ) ELAE PROGRAMI : Kalabalık gruplarda eğitim alınarak bu sınavın üstesinden gelinemeyeceği bilinen bir gerçektir. Ama, Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık ile ilgili eğitimlere katılan  ve  toplu ders almak isteyen öğrencilere bir çözüm olsun , kaliteli , doyurucu ve verimli bir eğitim alabilsinler diye onlar için küçük bir sınıf havasında ama çok etkili eğitim alınabilecek 4 kişilik gruplar ve bu gruplara özgü ve özel Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programları hazırladık.

Bu şekilde, Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık departmanında seviyeleri bir birine yakın olan 4 kişiden oluşmuş gruplara dahil olarak  eğitim alınabilir. Bu 4 kişilik gruplar homojendir. Grubun 4 kişiden oluşturulması ve 4 öğrenci ile sınırlandırılması, eğitimde kaliteyi bozmamak ve korumak adına yapılan bir işlemdir.Böylece, Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık eğitim sürecinde, öğrenci istediği gibi soru sorabilir ve yanıt alabilir ama bu tür  bir şans, kalabalık gruplar ile yapılan eğitimlerde mevcut değildir. Ayrıca, eğitmen sayı az olduğu için, her öğrenci ile ayrı, ayrı iletişim kurabilir ve ilgilenebilir ki bu da eğitim sonuçlarını olumlu bir biçimde etkiler. Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık eğitimlerinde yapılanlar tamamen öğrenci odaklı ve onların çıkarlarına uygun işlemlerdir.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık derslerinde ”  SENET ” denilen bir işlem yoktur. Çünkü, hiç bir güç bizi öğrencileri bize bağımlı bir duruma sokan ve mutlaka bizden ders  almasını sağlayacak ve bize öğrencilerimizi incitecek biçimde sonuçlar verecek olan işlemi yaptıramaz. Öğrenciler ödemelerini ya ders bitiminde yada alınacak ders sayısı fazla ve süre uzunsa, kendi bütçelerine  uygun bir şekilde taksitle ödeyebilir.
  • Akademik seviyede ki sınavların can damarı , kelimedir. Bu nedenle,   bu tür sınavlarda başarı kazanmak isteyenlerin çok sayıda akademik kelime bilmesi zorunludur. Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık organizasyonlarında uygulanan ve öğrencilere verilen özel olarak hazırlanmış akademik kelime alıştırmaları ile öğrenci desteklenir ve bu yanlarının gelişmesi sağlanır. Çalışmalar boyunca, Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık programında öğrenci yakın takibe alınır ve sorgulanır. Çalışmayanlar derhal uyarılır.
  • Eğitim veren hocalar ELAE SINAVI konusunda uzmanlaşmış yıllarca eğitim vermiş ve bu konuda çok deneyimli, seçkin ve akademik derecesi olan  hocalardır.
  • Sabancı Proficiency ( ELAE ) sınavı hazırlık sürecinde uygulanan programın uygulama aşamasında ve arada geçen evrelerde, öğrenciye İngilizce bilgisi yanında, sınavda onların işlerini kolaylaştıran daha doğru ve hızlı yanıt vermelerini sağlayan ” sınav çözüm teknikleri eğitimi ” de verilir.

 

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

  • Temel alt yapısı olmayan yada yeterli olmayan ve sınavdan yüksek bir skor elde etmek zorunda olan aday öğrencilere, özel ders almaları tavsiye edilir.
  • Özel ders pahalı sözüne takılmadan koşulları yukarıda ki gibi olan öğrenciler mutlaka birebir özel ders almalı. Başarı en kısa ve kestirmeden ancak bu şekilde sağlanır.