Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) Hakkında Bilgi

 

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders )

DÜZ CÜMLELER

1 –  ” I am very tired ” she said : Çok yorgunum.
She said ( that ) she was very tired : Çok yorgun olduğunu söyledi.

2 –  “I’ll see them soon ”  he said. Hemen onlarla görüşeceğim.
He said ( that ) he would see them : Onlarla hemen görüşeceğini söyledi.

3 –  ” I’m going to the cinema ” she said : Sinemaya gideceğim.
She said ( that ) she was going to the cinema : Sinemaya gideceğini söyledi.

4 –  ” I see the children quite often ” he said : Çocuklarla oldukça sık görüşüyorum.
He said ( that ) he saw  the children quite often : Çocuklarla oldukça sık görüştüğünü söyledi.

5 –  ” I’m having a bath ” she said : Banyo yapıyorum.
She said  ( that )  she was having a bath : Banyo yaptığını söyledi.

6 –  ” I’ve already met their parents ” he said : Ben zaten onların anne ve babası ile tanıştım.
She said  ( that )  she had already met their parents  : Onların anne ve babası ile zaten tanıştığını söyledi.

7 –  ” I stayed in a hotel for a few weeks ” she said : Birkaç günlüğüne bir otelde kaldım.
She said ( that ) she had stayed in a hotel for a few weeks : Birkaç günlüğüne bir otelde kaldığını söyledi.

8 –  ” I must go home to make the dinner ” Tom said : Akşam yemeği yapmak için eve gitmek zorundayım
Tom said ( that )  he had to  go home to make the dinner :  Akşam yemeği yapmak için eve gitmek zorunda olduğunu söyledi.

9 –  ” I haven’t been waiting long ” Sally said : Uzun zamandır bekliyorum.
Sally said  ( that )  she hadn’t been waiting long : Sally uzun zamandır beklediğini söyledi.

10 –  ” I am listening to the radio ” Jane said : Radyo dinliyorum
Jane said ( that ) she was  listening to the radio : Jane radyo dinlediğini söylüyor.

11 –  ” I’ll tell them the the news on Saturday ” she said : Haberi onlara Cumartesi söyleyeceğim.
She said ( that ) she would tell them the the news on Saturday : Haberi onlara Cumartesi günü söyleyeceğini söyledi.

12 –  ” I like swimming , dancing and playing tennis ” he said.: Yüzmeyi dans etmeyi ve tennis oynamayı severim.
He said ( that ) he liked swimming , dancing and playing tennis : Yüzmeyi dans etmeyi ve tennis oynamayı sevdiğini söyledi.

13 –  ” I can drive ” she said : Araba kullanabilirim.
She said ( that ) she could drive : O araba kullanabildiğini söyledi.

14 –  ” I walked home after  the party ” he said : Partiden sonra eve yürüdüm.
He said  ( that ) he had  walked home after  the party :  Partiden sonra eve yürüdüğünü söyledi.

15 –  ” I am going to be sick ” she said : Hasta olacağım.
She said  ( that )  she was going to be sick :  Hasta olacağını söyledi.

16 –  ” I must go out to post a letter ” he said to me : Mektup postalamak için dışarı çıkmak zorundayım:
He told me ( that )  he had to go out to post a letter : Mektup postalamak için dışarı çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

17 –  ” I spoke to Jane last week ” she said : Jane ile geçen hafta konuştum.
She said  ( that ) she had spoken to Jane the week before : Geçen hafta Jane ile konuştuğunu söyledi.

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )18 –  ” I’m trying to listen to the music ” Tim said :  Müzik dinlemeye çalışıyorum.
Tim said  ( that )  he was trying to listen to the music :  Tim müzik dinlemeye çalıştığını söyledi.

19 –  ” I’ll phone the office from the airport ” he said : Hava alanından telefon edeceğim.
He said ( that ) he would phone the office from the airport :  Hava alanından telefon edeceğini söyledi.

20 –  ” I can’t speak any foreıgn languages ” My friend said : Hiç bir yabancı dil konuşamıyorum.
My friend said ( that ) he couldn’t speak any foreıgn languages :  Hiç bir yabancı dil konuşamadığını söyledi.

 

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )