Hazırlık Atlama Sınavı

Hazırlık Atlama Sınavı Nedir ?

Hazırlık Atlama Sınavı Nedir, Nedir Hazırlık Atlama Sınavı

1 – Hazırlık Atlama Sınavı ( Birebir Özel Hazırlık  Atlama Sınavı Dersi )
2 – Hazırlık Atlama Sınavı ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Hazırlık Atlama Sınavı Dersi)

hazırlık atlama sınavı ülkemizde tarif edildiği gibi pek bilinmez. Çoğu öğrenci yada öğrenci velisi bu sınavın bırakın tanımını varlığını bile bilmez. Hazırlık Atlama Sınavı çeşitli üniversitelerde hazırlık sınıfı eğitimi alan ve dönem bitiminde hazırlık sınıfında verilen dersleri ve konuları içerecek biçimde yapılan sınavdır. Hazırlık sınıfının bitiminde yapılan bu sınava hazırlık atlama sınavı denir ve her üniversitede ,üniversitenin kendi bünyesinde uyguladığı eğitim tarzına ve yapısına uygun bir şekilde soruların sorulduğu, kimisinde dinleme bölümü olan kimisinde olmayan,standart bir hale getirilmemiş bir Hazırlık Atlama Sınavıdır. Üniversiteler arası değişiklikler içeren bu sınavlara hazırlanan aday öğrencilerin mutlaka devam ettikleri üniversitenin eğitimine uygun olan materyallerle bu Hazırlık Atlama Sınavlarına hazırlanması, öğrenci için yaşamsal önem taşır. Zira başka bir üniversitenin hazırlık atlama sınavından çalışan ve kendini hazırlayan öğrenci,bu kez üniversitesinin hazırlık atlama sınavından geçemez. Şayet, hazırlık atlama sınavı için ders alınacaksa aday öğrencilerin bu konuda titiz olmaları gerekir.Ders alacakları hoca yada kurumun kendi üniversitesinin eğitim sistem ve müfredatına uygun içerikli eğitim vermesine dikkat ve özen göstermelidir.

 

Hazırlık atlama sınavı, içerik itibarı ile çoğunlukla okuduğunu anlamaya dayalı bir sınav kapsamındadır , özellikle tabii ki okuma parçaları.Bu nedenle sınavlara hazırlanırken bu durum göz önünde bulundurularak hazırlık yapılırsa başarılı olma olasılığı yükselir.Bu özelliği kazanabilmek için de ,çok sayıda akademik kelime bilmek bilinmiyorsa bu tarafını geliştirmek ve bilinene kelime sayısı olabildiğince çoğaltmak sınavı başarmak için çok önemli bir yoldur.Ne kadar çok ve fazla akademik kelime bilinirse ki özellikle de eş anlamlı kelime bilinirse, Hazırlık Atlama Sınavında okuma parçalarını çözmek ve yanıtlamak ta o derce kolaylaşır.


Hazırlık atlama sınavı,aday öğrencilerin hazırlık sınıfını bitirdikten sora gireceği akademik bir sınav olmasına karşın, göründüğü kadar zor bir sınav değildir. Sadece, Hazırlık Atlama Sınavına  nasıl çalışılması ve neler yapılması gerektiğini bilmek gerekir.Bu nedenle de sınavın karakterini, altyapısını ve soru türlerini yansıtan bir bilgi olan sınav teknikleri ve taktiklerinin bilinmesinde de büyük faydalar vardır ama bu bilgileri bir öğrencinin bilmesine imkan yoktur.Bu nedenle , Hazırlık Atlama Sınavı  için bu işi iyi bilen bir kurum , kuruluş ya da çok iyi bir özel ders hocası bulmak ve eğitim almak şarttır.Yalnız,bu konuda harekete geçildiğinde, aranılan kurum veya kuruluşun ve de özel hocanın belirlenmesi için çok sıkı ve dikkatli bir araştırılma yapılması gereklidir.