İngilizce | İngilizce Eğitimi | İngilizce

İngilizce, İngilizce Eğitimi, İngilizce Hakkında

İNGİLİZCE VE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1 – İngilizce,  İngilizce Eğitimi ( Birebir Özel İngilizce Eğitimi )
2 – İngilizce,  İngilizce Eğitimi ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Eğitimi )

Değişen ve adeta bir tek ülke haline dönüşen  evrende damak zevkinden, sanattan adığımız ve hissettiğimiz  tada kadar büyük bir armoni, daha doğrusu benzerlik  dönemi yaşıyoruz. Tüm dünyada çocuklar pizzayı ve hamburgeri başköşeye yerleştirirken, genç neslin  müzik ilahları aşağı yukarı dünyanın her köşesinde  aynı. Globalleşmenin  bir yakınlaşma ve tanıma olgusu olması dolayısıyla da herkesle iletişim kurabilme, anlaşma önemli bir gereksinme olayı yaratmıştır .

 Dünyanın pek çok yerinde yabancılar arasında konuşulan dilin İngilizce olması, İngilizce öğrenme arzusunu ve İngilizce eğitim aktivitesini artırmıştır. İngilizce artık tüm dünya ülkelerinin ikinci dili olma yolunda ilerlemektedir. Çünkü ekonomik alanda, sosyal alanda, eğitim- öğrenim alanında, bilim ve teknolojide kullanılan dil İngilizcedir.

 Türkiye’de özellikle 1980’den sonraki yabancı dil öğretiminde  birinci sırayı İngilizce almış, ve bundan sonrada ülkenin tamamında  örgün eğitimin her etabına   yayılmıştır. ( İrfan Erdoğan Ders Notları; 2001) Ülkemiz İngilizce eğitimi ile çağı yakalamayı hedeflediğinden, en yoğun olarak kullanılan dil olan İngilizce’yi artık ilkokul dördüncü sınıftan lise ikinci sınıfa kadar okul müfredatına almıştır. Bundan başka  lise hazırlık sınıflarıyla yoğun İngilizce eğitimi programına sahip olan Anadolu liseleri ve Süper lise olarak isimlendirilen  deneme liseleri de bulunmaktadır. Bazı özel okullardaysa İngilizce eğitimi ana sınıfında başlamaktadır.

Ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine  ulaşma gayretlerinde  en önemli kaynaklarından biri eğitimdir. Yok edilmesi gereken bazı sorunlara,bizi geride tutan bazı eksiklere eğitim yoluyla çareler  bulunabilir. Ancak kısa vadeli planlar yerine kalıcı ve etkin çözümler üretmek gerekir.            Özellikle yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde bugüne kadar pek çok iyi niyetli çaba plansızlık sebebiyle emek ve kaynakların boşa harcanması ile  sonuçlanabilmiştir. Örneğin 4. sınıftan itibaren İngilizce eğitimi verilmesi, son derece iyi niyetli, yerinde ve anlamlı bir atılımken, alt yapının yetersizliği bu alanda uzman olmayan kişilerin öğretmenlik yapması ile bazı olumsuz sonuçlar doğurmuştur, ve hedefe  tam anlamıyla varılamamıştır.

 İlkokullarda İngilizce eğitimi üzerine sorulan bazı temel soruları yanıtlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Dil Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gölge Seferoğlu’nun görüşlerine de bu bölümde yer verilecektir.

İngilizce | İngilizce Eğitimi | İngilizceİngilizce eğitimi konusunda yeterince bilgisi olmayan pek çok kişi çocukların  bu kadar erken bir yaşta ikinci bir dili öğrenmelerinin sakıncası olabileceğini düşünüyor. Halbuki öğrenmenin en çabuk gerçekleştiği dönemler bu dönemlerdir. Bu alanda yapılan araştırmaların bulguları arasında da olumsuz sonuçlara rastlandığına dair ibareler bulunmamaktadır. Dil öğrenimine mümkün olduğuna erken başlanmalı, ancak her yaşa en uygun yöntemlerden faydalanılmalıdır.

 

İkinci olarak akılda tutulması gereken nokta, dil öğrenmenin sonlu bir süreç olmadığıdır. Ne kadar erken başlanırsa öğrenim  o kadar doğal olur, aynı zamanda öğrenme  hızı da artar. Buna rağmen yabancı dil veya ana dil öğrenimi yaşam boyu sürer, kendi ana dilimiz olan Türkçemizde bile her an yepyeni deyimler veya atasözleri duyarız. Dolayısıyla kendi içinde bir dinamiği olan dil, karşımıza sonsuz yeni malzemeyle çıkar. Bunun hızı kendi dilimizde daha yavaş olabilir, ancak yabancı dil öğrenmede sürprizlerle karşılaşma hızı çok yüksektir. İşte bu yüzden yeni Milli Eğitim planının son derece geçerli sebeplere dayandığını düşünüyorum. Böylece liseye kadar zorunlu olarak gelen ingilizce eğitimi, lisede de dört yıl boyunca devam edecek.

 İlk ve orta öğrenimde yabancı dilin gerekliliği ile ilgili görüşlerden, üniversite eğitimi’nde yabancı dilin yerine geçmeden önce bir hatırlatma yapmakta fayda görüyorum. Türkiye’de, ingilizce eğitimi ve ingilizce ile  eğitim aynı kavram olarak algılanılabiliyor. Oysa ki bu iki kavram birbirinden oldukça farklıdır. Şöyle ki, herhangi bir yabancı dil diğer derslerden ayrı olarak öğretiliyorsa bu ilk kategoriye yani yabancı dil eğitimine dahildir. Ancak, eğer, eğitim tamamıyla yabancı dilde yapılıyorsa, bu yabancı dille eğitim kategorisine girer. Bu ikinci durum da sadece iki üniversitemizde geçerlidir: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi. Yani özel okullar veya Anadolu liseleri şu anda yabancı dil eğitimi veriyorlar, ancak yabancı dille eğitim vermiyorlar. Bu kavram karmaşasının kalkmasıyla yabancı dil eğitimine olan düşmanlığında yok olacağına inanmak son derece doğal. ( Koç& Bamber, 1995)

İngilizce eğitimi ve İngilizce ile eğitim üzerine sunulan görüşlerin ışığında yapılması gereken doğrular :

 1. İngilizce eğitimi günümüz koşullarında bir zorunluluktur.
 2. İngilizce eğitimi’ne erken yaşlardan başlanması başarıyı artırır.
 3. Yabancı dil edinimi uzun yıllar alacak bir süreçtir, planlamalar buna göre yapılmalıdır.
 4. Örgün eğitimde ingilizce öğretiminde kısa vadeli çözüm  üretme çabaları, yetersiz veya öğretmenlik eğitimi almamış kişilerin öğretmen olması gibi bazı olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.
 5. İngilizce eğitim toplumda kaos yaratacak, ve başarısızlığa veya kimlik kaybına yol açacak bir olgu değildir. Ancak koşullar buna göre düzenlenmelidir. Örneğin, ilk ve orta öğrenim sürecinde yabancı dil olarak ingilizce eğitimi almamış kişilerin ingilizce ile eğitim veren üniversiteleri tercih etmemeleri gibi.

 İngilizce | İngilizce Eğitimi | İngilizceTüm bu çıkarımlardan sonra Türkiye’de nasıl bir ingilizce eğitimi verilmesi gerekir :

 1. Erken yaşlarda, uygun malzeme, yöntem seçimi ve hafif müfredat yüküyle doğal edinimi kolaylaştıracak şekilde İngilizce öğretilmelidir. İngilizce eğitimi  süreci belli bir dönemde kesilmemeli, oldukça uzun bir vadeye yayılmalıdır.
 2. İlkokul, orta okul ve lise öğrencilerinin yaş ve ilgileri gibi pek çok sebepten dolayı her birime ayrı öğretmen yetiştirilmelidir. Bu üniversite eğitimi sırasında öğrencilerin özel ilgilerine göre ilkokul öğretmeni, lise öğretmeni gibi branşlaşmalarıyla mümkün kılınabilir.
 3. Farklı amaç ve isteklere göre İngilizce öğretilmelidir. AB’ye girmeye hazırlandığımız bu dönemde mesleki İngilizce’ye ihtiyaç duyacak insanların sayısı artacaktır. Örneğin teknik liselerde bölümlere uygun teknik İngilizce dersleri verilebilir.
 4. Öğretmenlerin ders yüklerini azaltarak malzeme ve aktivite planlamaları yapmaları sağlanmalıdır. Elbette bunun yolu yeterli sayıda öğretmen yetiştirmekten geçer.
 5. Öğrencilere öğrendiklerini uygulayacak ortamlar yaratılmalıdır. Örneğin sadece İngilizce chat odasına girebildikleri bilgisayar laboratuarları yapılabilir. Öğrencilerin pek çok farklı ilgi ve isteğini tatmin edecek yabancı yayınlar kullanılabilir; basketbol dergileri, gençlik dergileri, müzik dergileri gibi.
 6. Amaçlar en iyi şekilde düzenlenmelidir. İngilizce eğitim amaçları, müfredata, öğreticilere ve öğrencilere en iyi şekilde yansıtılmalıdır. Bir amaca sahip olmadan, öğrenmenin gerçekleşmesi oldukça zordur.
 7.  Ders kitabı ve ders malzemelerinin kalitesi artırılmalıdır. Elbette bunların yanında öğretim ortamı ve sistem düzenlenmelidir.
 8. Kültür aktarımı dil eğitiminin bir parçasıdır, ancak bunun miktarı en iyi şekilde düzenlenmelidir. Kültür objektif olarak sunulması gereken, her ülkeye özgü nitelikleri barındıran toplumun önemli temellerinden biridir. Kültür aktarımı hem öğrenilen yabancı dilin ait olduğu toplumları tanıtıcı nitelikte olmalı, hem de diğer pek çok kültürün özelliklerini sunar yapıda olmalıdır. Kültür aktarımı ve dil öğretiminde amaçlardan biri olan öğrencinin görüş açısını genişletmenin gereği de budur.