İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı

İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı Programları

İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı Program İçeriği

1 – İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı ( Birebir Özel İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı )
2 – İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı 

1 – İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı ( Birebir Özel İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı ) : İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavı için tek başına birebir özel ders alan öğrenciler, eğitim yapılacak gün ve saatleri kendileri belirler. Uygulanan programda kaç dersin verilmesi gerektiği, yapılan seviye tespit sınavından elde edilen sonuca ve eğitim alan öğrencinin İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavından  elde etmek zorunda olduğu ” NOTA ” göre değişir.

2 – İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı) : Seviyeleri birbirine denk 4 kişiden oluşturulan homojen gruplarla da İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavı eğitimi alabilirsiniz. Bu grupların 4 kişiden oluşturulması kesinlikle öğrencinin lehine olan bir durumdur. Zira, bu şekilde grup  sayısı az olunca İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavı eğitiminin kalitesi ve eğitim veren hocanın öğrencilerle olan iletişimi ve ilgisi artar.

İTÜ YETERLİLİK ( PROFICIENCY ) SINAVINDA BİZİ SEÇME NEDENİ

  • İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavı , hazırlık programında, aday öğrenciler, istedikleri taktirde sadece eksik buldukları bir yanları için de eğitim alabilir.
    İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavı , akademik bir sınav olduğundan,  Bu sınavlarda bilinen akademik kelime sayısı bu gibi sınavda başarılı olmada çok etkin bir öneme sahip olur. Bu nedenle, özel olarak hazırlanmış İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavında önemli bir yer tutan akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar aday öğrencilere verilerek  adayların akademik kelimeler konusunda gelişmeleri ve bilinen akademik kelime sayısının  artışı sağlanır.
  • Ayrıca, program boyunca aday öğrencilere, sadece İngilizce bilgisi değil, aynı zamanda  İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavının çözüm teknikleri eğitimi de verilir.
    İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavı programına katılan aday öğrencilere ” SENET ”  yapılmaz. Ödemeler, öğrencinin istekleri doğrultusunda taksitle alınır.

İtü nün tertiplediği Yeterlilik Sınavında başarı kazanan yeni kayıtlı öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından istisna sayılır. Bu imtihanda başarı kazanamayan ve  Hazırlık Programı’na devam eden öğrencilerin ise, sene sonunda verilen İngilizce Yeterlilik Sınavını geçmeleri gerekmektedir. Bir akademik sene diliminde , Eylül, Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında olmak üzere dört yeterlilik imtihanı yapılır. İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı , öğrencilerin devam edecekleri lisans ya da yüksek  lisans programlarındaki eğitim-öğrenimlerini devam ettirebilecek ve akademik  çalışmaları takip edebilecek dil düzeyinde olup olmadığını belirlemeyi hedefler. Bu nedenle, bütün yeterlilik imtihanları seviye bakımından standarttır. Aynı akademik  senede yapılan yeterlilik imtihanları aynı formattadır ve ve sınav içindeki konular birbirlerine paraleldir.

İTÜ yeterlilik  (Proficiency) Sınavı  formatı ve içinde yer alan konularla alakalı değişiklikler her yeni akademik  senenin başında duyurulur. Ocak 2013’ten bu yana Listening comprehension bölümünde dinleme parçası iki defa değil sadece bir defa  dinlenmektedir.

Aşağıdaki veriler günceldir. Lütfen hazırlıklarınızda bunu göz önünde bulundurunuz.

Eylül 2010 senesinden bu yana  İtü Yeterlilik (Proficiency) Sınavı (aralarında en az bir gün olacak biçimde) iki aşamalı olarak düzenlenir.

Birinci aşama, 15 restatement (başka kelimelerle anlatma) ve 30 reading comprehension (okuduğunu anlama) olmak üzere 45 çoktan seçmeli sorudan (toplam 60 puan) oluşur. Sınav süresi 120 dakikadır. Birinci aşamadan 30 puan ve üzerinde alan Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri ikinci aşamaya girmeye hak kazanırlar.

İkinci aşama, 10 çoktan seçmeli listening comprehension (dinlediğini anlama) sorusundan ve essay writing (kompozisyon yazma) bölümünden (toplam 40 puan) oluşur. Sınav süresi 90 dakikadır. İkinci aşamadan en az 20 puan alan ve toplam puanı 60 ve üzerinde olan Lisans öğrencileri; ve ikinci aşamadan en az 20 puan alan ve toplam puanı 65 ve üzerinde olan Yüksek Lisans öğrencileri imtihanı geçmiş olur.

Birinci aşamayı geçip ikincisinde başarısız olan öğrenciler, bütün imtihanda başarısız olmuş kabul edilirler. Bir sonraki imtihanda aynı sürece tabi olur ve birinci aşamadan başlarlar.

İtü Yeterlilik (Proficiency) SınavıRestatement soruları, imtihanın %15’ini oluşturur ve İngilizce bilgisini bütünce bazında ölçer. Verilen ifadeye  anlamca en yakın ifadenin seçilmesi istenir. Bu bölümde, her soru bir puan kıymetindedir. Reading comprehension soruları, imtihanın %45’ini oluşturur ve öğrencilerin okuma- kavrama becerilerini ölçer. Çoğunluğu bilimsel olmak üzere, 3–5 okuma parçasından meydana gelir. Bu okuma parçaları, 7–10 çoktan seçmeli kavrama sorusu izler. Bu sorular arasında, bağlamdan kelime anlamı takip etme ve bağlamsal göndermeleri bulma (referans) tipi sorular da vardır. Bu bölümde, her soru bir buçuk puan kıymetindedir. Listening comprehension soruları, imtihanın %20’sini oluşturur ve öğrencilerin dinlediğini  kavrama  becerilerini ölçer. OCAK 2013′ DEN İTİBAREN öğrenciler (soruları görmeden evvel) bir ders metnini SADECE BİR sefer dinler ve notlar alırlar; dersi BİR sefer  dinledikten  sonra aldıkları notlarını kullanarak 10 çoktan seçmeli soruyu yanıtlarlar. Bu bölümde, her soru iki puan kıymetindedir. Essay writing bölümü, imtihan puan ağırlığının %20’sini oluşturur. Bu bölümde, öğrencilerden, I) Karşılaştırma, II) Sebep ya da III) Sonuç tipinde 250–350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir. Öğrencilere toplam üç konu verilir ve bir adetini seçmeleri istenir.