Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Hazırlık


KOÇ ÜNİVERSİTESİ PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK PROGRAMI

Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Hazırlık Programı İçeriği

1 – Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Hazırlık ( Birebir – Özel Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı dersi )
2 –  Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Hazırlık ( Birebir – ÖzelKoç Üniversitesi Proficiency Sınavıdersi )

1 – Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Hazırlık ( Birebir – Özel Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı dersi ): Koç Üniversitesi proficiency sınavı hazırlık kategorisinde bireysel stilde  düzenlenen Koç Üniversitesi  proficiency sınavı hazırlık derslerinde, uygulanan özel yöntem, sistem ve en çağdaş öğretimlerle Koç Üniversitesi  proficiency sınavında başarılı olmak artık mümkün.
2 –  Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Hazırlık ( Birebir – Özel Koç Üniversitesi Proficiency Sınavıdersi ):  Koç Üniversitesi proficiency sınavı hazırlık eğitimi departmanlarımızda  2 ve daha fazla öğrenci için organize edilen Koç Üniversitesi  proficiency sınavı hazırlık derslerine katılarak birebir özel alınan dersin kalitesine eşit nitelikte dersler alarak sınavı geçebilirsiniz.

A. Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Metodu B. Geçerli Olan Sınavla
A.Koç Üniversitesi Proficiency Sınavı Metodu

Koç Üniversitesinde eğitim-öğretim İngilizce dili ile yapılır ve bu üniversitede eğitim almak isteyen öğrencilerin Koç Üniversitesi  proficiency sınavı hazırlık derslerini izleyebilmek için yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması gereklidir

Üniversite tarafından İngilizce dil bilgisinin yeterliliğini ölçmek üzere Dil Hazırlık Okulu tarafından verilen kurumsal TOEFL ve ELC Writing Test’i veya uluslararası TOEFL PBT veya TOEFL iBT imtihanları geçerli kabul edilmektedir.

Lisans programına başlamak isteyen bir öğrenci uluslar arası yapılan TOEFL’dan veya kurumsal TOEFL’dan en az 550 puan, ve TWE veya ELC Writing Test’ten en az 4 not almak zorundadır. TOEFL iBT imtihanından ise en az 80 puan alınması istenilmektedir.

Dil Hazırlık Okulundaki öğrenciler kurumsal TOEFL’a yani üniversite bünyesinde yapılacak imtihana bir ücreti ödemek zorunda değildir.

Kurumsal TOEFL her yarıyıl iki kez ve yaz döneminde üç kez verilirken, İngilizce Hazırlık (ELC) programı 8 Track’ten (kur) oluşan bir programdır. 1.,2.,3.,4.,7., ve 8. Track, 7’şer haftadan meydana gelmektedir ve her birinin sonunda imtihan  yapılmaktadır, 5. ve 6. Track’ler ise 4’er haftalık yoğun yaz programlarıdır. ELC öğrencileri, ELC Direktörü tarafından 1. sınıfa geçebilmeleri tasdik edilene kadar tüm Track’lere katılmak zorundadırlar. İstenilen vede gereken şartları sağlayan öğrencilerin isimleri sadece 2, 4, 5, 6 ve 8. Trackler sonunda 1. sınıfa başlamaları için teklif edilir. Hazırlık okulunda tüm derslerde devam mecburiyeti mevcuttur .Herhangi bir öğrenci, 1 Track içerisinde 5’ten fazla ders kaçırırsa (mazeretli/mazeretsiz), o öğrenci derslerinden kalır. 2, 4, 5, 6 ve 8. Track sonunda herhangi bir dersten kalmış olan öğrencilerin 1. sınıfa geçmeleri için tavsiyede bulunulmaz.Öğrenci Bir Ders Kaçırırsa:

Öğrencinin herhangi bir dersine katılmaması, derse katılmayan öğrencinin o derste, derse devamlılık ve katılım puanlarını almaması ve o gün içerisinde derste yapılan işlemlerden sıfır alması manasına gelir ki bunun geri dönüşü olmaz .. Örneğin öğrencinin o gün için sınıfta bir grup ile bir presention  hazırlaması ve yapması lüzumlu ise ve bunun için hazırlanmamış ise o ödevden ’0’ alır. Kaçırılmış olan herhangi bir ders varsa , öğrencilerin en kısa zamanda öğretmenlerini görmeleri ve bir sonraki ders için vazifelerini yapmış olmaları zorunludur.. Öğretmenler derse gelmeyen öğrencilere, öğrenci gelip özrünü beyan etmedikçe telafi ödevi vermezler. Bir öğrenci özür göstermeden pek çok ders kaçırmışsa, ELC danışmanı ve ELC Direktörlüğü, öğrencinin sınıfta kalabileceği konusunda bilgi vermek ve ikaz etmek üzere öğrencinin kendisini veya ailesini arayabilir.

 

ELC’de Kayıt Dondurma Şartları:

Eğer bir öğrenci, 1 ya da daha fazla track boyunca ELC’deki kaydını dondurmayı arzu ederse, ELC Direktöründen ve Kayıt Kabul Müdüründen resmi olarak izin alması zorunludur. Eğer bir öğrenci yaz dönemi dersleri de dahil olmak üzere ELC derslerine, kayıt dondurmaksızın veya özür sunmaksızın devamsızlık yapmış ise o öğrenci kaçırmış olduğu her dersten ’F’ alır. Yaz dönemindeki 5, ve 6. Trackler sırasında, ELC dışında bir kurumda eğitim almayı arzulayan öğrencilerin izinli sayılabilmeleri için, minimum 2,0/4,0 GPA’leri (ortalama) olması ve İngilizce konuşulan bir ülkede kursa gideceklerine dair delil olarak, kurs ücretinin ödendiğini ve katılım tarihini gösteren imzalı banka dekontunu, izin dilekçesi ile birlikte ELC Direktörlüğü’ne sunmaları zorunludur.

ELC Direktörlüğünden gerekli olan resmi müsaadeyi  almadan ELC’deki derslerine uzun zaman ara vererek devamsızlık yapan öğrenciler, üniversiteye devam edemezler.

Üniversite İçi Aktiviteler:


ELC öğrencileri üniversite tarafından yürütülen aktivitelere katılmak isterlerse, bu aktivitelerin dersleriyle aynı zamana gelmesi durumunda izin almak için ELC Direktörü ile görüşmeleri zorunludur. Öğrencinin not ortalaması 2,5’un altında ise ve/veya öğrencinin not ortalaması 2,5’un üzerinde ancak o tarihe kadar yapılan TOEFL imtihanlarında  500’ün üzerine çıkacak ve aşacak bir not alamamışsa, o öğrenciye bu etkinliklere katılabilmesi için müsaade edilmez.

Eğer öğrenci bu aktiviteler katılmak için lüzumlu olan izni almış ise, derse katılamayacağı günden en az 1 gün önce okutmanları ile görüşüp, bir sonraki dersin verilen görevini  alıp, derse hazır olarak katılması zorunlu olmaktadır. Öğrenciler derslerine her daim görevlerini yapmış olarak gelmesi zorundadırlar.

 

Kur Atlama ve Sınıf Geçme Şartları:

İngilizce Dil Merkezinde (ELC), öğrencileri aldıkları notlarla ölçümlemek i için aşağıdaki not baremi kullanılmaktadır: A = Başarılı 4.0 B = Ortalamanın üstü 3.0 C = Orta 2.0 D = Ortalamanın Altında 1.0 F = Başarısız 0.0 Track Ortalaması (TPA) ve Genel Not Ortalaması (GPA) derslerin kredi sayısının, alınan nota çarpımıyla elde edilir. Tüm derslerden alınan puanlar birbirine ilave edilir ve toplam kredi sayısına bölünür.