Proficiency Dersi


PROFICIENCY DERSİ PROGRAMI

Proficiency Dersi Program İçeriği

1 – Proficiency Dersi ( Birebir Özel Proficiency Dersi )
2 – Proficiency Dersi ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Proficiency Dersi )

Proficiency Dersi1 – PROFICIENCY DERSİ ( BİREBİR ÖZEL PROFICIENCY DERSİ ) : Proficiency dersi  vermek için düzenlenen etkinliklerdeki Proficiency dersi platformlarında uygulanmakta olan Proficiency dersi öğretilerinde, birebir özel Proficiency dersi almak amacı ile  düzenlenen proficiency dersleri sürecinde, bu dersi almayı özel ve bireysel  olarak arzu eden üniversite aday öğrencilerine, Proficiency dersinin işleneceği gün ve saatleri kendilerinin bizzat belirlemesi için bir avantaj tanınır.  Böylece,  aday öğrenci, günlük işlerini yada özel yaşamını rahat bir şekilde sürdürürken, bir yandan da Proficiency dersi için açılan bölümlerimizde özel proficiency dersi alabilir ve  programa katılabilir. Öğrencinin kaç proficiency dersi alması gerektiği, yapılacak olan seviye tespit sınavından elde edilen neticeye, öğrencinin sınavına gireceği üniversiteye ve almak zorunda olduğu ”  PUANA  ” göre ayarlanır.

2 – PROFICIENCY DERSİ ( 4 Kişiden Oluşturulan  Gruplarla PROFICIENCY DERSİ ):  Proficiency dersi departmanlarında Proficiency dersi sınıflarında, çoklu gruplar için organize edilen  proficiency dersi programlarında, birde, aynı üniversitede eğitim alan ve seviyeleri bir birine çok yakın olan 4 aday öğrenciden oluşturulan gruplara katılarak da ders alma olanağı mevcuttur. Gruplar 4 kişi gibi çok az sayıda öğrenciden kurularak, uygulanan proficiency dersi programının  birebir özel derse en yakın kalitede ve daha yararlı olması temin edilir. Bu şekilde uygulanan  Proficiency dersi programları adeta birer özel proficiency dersi  niteliğinde olur ve özel Proficiency dersi  niteliği taşır.

PROFICIENCY DERSİ için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  •  Proficiency dersi kategorisine giren düzenlemelerde, birebir özel proficiency dersi yada gruplara katılarak uygulanan Proficiency dersi programında yer alan aday öğrencilere ” SENET  ” imzalatılmaz.. Ödemeler, aday öğrencinin isteği yönünde onun uygun gördüğü günlerde vede  taksitle alınır.
  • Sınava hazırlanan öğrencilerin , sınavda başarılı olabilmeleri ve iyi bir netice elde edebilmeleri için, sınavın en kritik bölümü olan akademik; özellikle de eş anlamlı akademik kelimeler hususunda  çok bilgi sahibi olması lazım. Bu yüzden, Proficiency dersi için düzenlenen eğitimlerde  sınav için özel hazırlanmış akademik kelimelerle ilgili alıştırmalar, proficiency dersi programında yer alan aday öğrencilere verilir ve bu alıştırmaların tam olarak , atlanmadan yapılması istenir. Öğrencilerin çalışmaları yakından takip edilir ve çalışmayanlar tarafımızdan uyarılır.
  • Bu sınav  akademik bir sınav niteliği ve özelliği taşır. Yani, bu tür sınavlarda iyi İngilizce bilmek sınavda başarılı olunur manasına gelmez. Kesinlikle sınav hakkında bir bilgi sahibi olmak ve ne tür soruların gelebileceğini bilmek en azından tahmin edebilmek gerekir. Bu nedenle,  Proficiency dersi seminerlerinde, tüm üniversite öğrencilerine girecekleri sınavın ” proficiency sınav çözüm teknikleri ile ilgili Proficiency dersi ” verilerek onların bu konuda bir fikir sahibi olması sağlanır.
  • Proficiency dersi bünyesinde kurulan ve öğrencilere hizmet vermek için hazırlanan  Proficiency dersi platformunda, öğrencileri sınava hazırlayan eğitmenler, sınav konusunda inanılmaz derecede deneyimli ve uzmanlık  aşamasında olan hocalardır.

    ADAY ÖĞRENCİLERE ÖNERİ: 
    Proficiency sınavında başarılı olunursa, aileyi bir koca yıl masraf yapmaktan, öğrenciyi de, bir yıl daha fazla eğitim almaktan kurtaran yaşamsal değere sahip bir sınavdır. Bu kadar önemli olan bu sınavın rastlantılara bırakılması hata olur. Bu nedenle kesin  olumlu sonuç alınabilecek Proficiency dersi alma yöntemlerine baş vurmak sonra sınava girmek akıllıca bir hareket olur. Bu nedenle, sınava  girecek olan öğrencinin ve velilerin 3-5 diyerek parasal konulara takılmaksızın özel Proficiency dersi  alarak sınava hazırlanması en akılcı yol olur.