Kadir Has Üniversitesi Proficiency Sınavı

Kadir Has Üniversitesi Proficiency Sınavı programına birebir özel ders almak üzere katılan aday öğrencilere ,programın uygulanacağı gün ve saatleri kendi seçme ve belirleme hakkı verilir verilen bu öncelik hakkı eğitim alacak olan Kadir has Üniversitesi öğrencisi için büyük bir avantaj oluşturur.Zira,aday öğrenci günlük yaşamında bir düzen değişikliği yapmadan ihtiyacı olan proficiency sınavı eğitimini kendi belirlediği gün ve saatlerde alır.

Detaylar