Proficiency Sınavı Hazırlık 

PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK

PROFICIENCY SINAVINA HAZIRLIK PROGRAMI

Proficiency Sınavı Hazırlık Programı İçeriği

1 –  Proficiency Sınavı Hazırlık ( Proficiency Sınavı Hazırlık için Bireysel – Proficiency Sınavı Hazırlık)
2 –  Proficiency Sınavı Hazırlık ( Proficiency Sınavı Hazırlık için 4 kişilik Gruplarla Proficiency Sınavı Hazırlık )

Proficiency sınavı hazırlık için özel olarak kurulan merkezimizdeki özel Proficiency sınavı hazırlık bölümlerinde Üniversite Hazırlık Atlama ( Proficiency Sınavı )  eğitimleri Proficiency sınavı hazırlık şeklinde en ayrıntılı bir biçimde verilir.

Proficiency sınavı hazırlık Programının Hedeflediği Amaç :

Proficiency sınavı hazırlık eğitimi için kurulan merkezdeki üniversite proficiency sınavı hazırlık atlama programımızın hedef amacı, üniversite sınavını kazanan, hazırlık sınıfında okuyup dönem sonu yapılan proficiency sınavı hazırlık atlama sınavından yeterli puanı alamayan öğrencilerin, üniversiteler tarafından düzenlenen, muafiyet sınavlarında başarılı olarak, bölümde eğitime başlamalarını sağlamaktır.

Muafiyet yada Yeterlilik denilen bu proficiency sınavlarının her birinin içeriği üniversiteden üniversiteye  değişiklik göstermektedir. Ancak Proficiency sınavlarında genellikle okuma, dinleme, dil bilgisi, sözcük bilgisi ve yazma konularında sorular  sorulur öğrencilere .  Sınav tarihleri yine üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. LYS sınav neticeleri  açıklandıktan sonra üniversiteler muafiyet ( Yeterlilik ) sınav tarihlerini belirler.

Eğitim ve Öğretim Politikamız :

Uygulanan Proficiency sınavı hazırlık programlarında amaç, test tekniği ve dil bilgisi kurallarını ezberletmek değil, özümsetmek ayrıca, bu bilgilerinizi nasıl uygulayacağınızı göstermektir.

Eğitmenlerimiz tarafından sizler için  hazırlanan bu özel sınavlar ve materyaller ile İngilizce yazma, okuma, dinleme ve dil bilgisi becerilerinizi geliştirerek öğrendiğiniz İngilizcenin faydasını sadece proficiency sınavı hazırlık atlama sınavında değil akademik hayatınız boyunca göreceksiniz.

İngilizce Akademik Eğitim uzmanları aracılığı ile yapılacak İngilizce seviye belirleme sınav sonuçlarına göre adaylar seviyelerine uygun Proficiency sınavı hazırlık gruplarında yer alır.

 

 

 

Hazırlık Atlama Sınavı Uygulayan Üniversitelerin Adresleri 
Bilkent Üniversitesi www.bilkent.edu.tr
Orta Doğu Teknik Üniversitesi www.odtu.edu.tr
Gazi Üniversitesi www.gazi.edu.tr
Ankara Üniversitesi www.ankara.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi www.hacettepe.edu.tr
TOBB Üniversitesi www.etu.edu.tr
Atılım Üniversitesi www.atilim.edu.tr
Galatasaray Üniversitesi www.gsu.edu.tr
Haliç Üniversitesi www.halic.edu.tr
Işık Üniversitesi www.isikun.edu.tr
Beykent Üniversitesi www.beykent.edu.tr
Bahçeşehir Üniversitesi www.bahcesehir.edu.tr
Bilgi Üniversitesi www.bilgi.edu.tr
Koç Üniversitesi www.ku.edu.tr
Maltepe Üniversitesi www.maltepe.edu.tr
Marmara Üniversitesi www.marmara.edu.tr
Okan Üniversitesi www.okan.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi www.yildiz.edu.tr
Yeditepe Üniversitesi www.yeditepe.edu.tr
İstanbul Aydın Üniversitesi www.aydin.edu.tr
Doğuş Üniversitesi www.dogus.edu.tr
Başkent Üniversitesi www.baskent.edu.tr
Ufuk Üniversitesi www.ufuk.edu.tr
Fatih Üniversitesi www.fatih.edu.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi www.iku.edu.tr
Boğaziçi Üniversitesi www.boun.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi www.itu.edu.tr
Çankaya Üniversitesi www.cankaya.edu.tr

 

 

Hazırlık Atlama,COPE Hazırlık,Hacettepe sitesi Hazırlık Atlama sınavını kazanmaya destek

Bazı üniversitelerin Hazırlık Atlama sınavlarında ölçülen beceriler aşağıda verilmiştir.

ÜNİVERSİTELER GRAMMAR READING LISTENING WRITING SPEAKING
Bilkent x x x x 
ODTÜ x x x x 
Hacettepe x x   
Ankara x x x  
Gazi x x   
Atılım x x x  
Başkent x x   
TOBB x x x x x
Çankaya x x x x x
Ufuk x x   
Boğaziçi x x x x 
Bahçeşehir x x x x x
Yeditepe x x x x 
İTÜ x x x x 
Yıldız Teknik x x   
İstanbul x x x x 
Marmara x x   
Uludağ x x   
Dokuz Eylül x x x  
Erciyes x x   
Doğu Akdeniz x x x x x
Karadeniz Teknik x x   

İngilizce Hazırlık atlama eğitimlerinin içeriği nedir?

Proficiency sınavı hazırlık Atlama eğitimleri 4 etaptan meydana gelmektedir.. Eğitimler toplam 100 saat sürmektetir.

Gramer: 40 ders saatinden oluşan gramer eğitiminde amaç İngilizce hazırlık atlama sınavı için gerekli gramer bilgisini vermektir.

Reading:

30 ders saatinden oluşan bu bölümde sınavda karşınıza çıkabilecek okuma parçaları üzerinde durulur. Parçaları anlayıp, doğru yorumlanmassı için gereken hususların teknik eğitimi verilir.

Writing:

15 ders saatinden oluşan bu bölümde de writing kısmında çıkabilecek konuların yorumlamasını doğru yapmanız için gerekli teknik eğitim verilecektir. Bolca essay yazdırılarak katılımcıların eksikleri belirlenir ve bu eksikler üzerine çalışma yaptırılır.

Her bölümde önemli olduğu gibi bu iki bölümde de mutlaka kelime dağarcığının kuvvetli olması gerekmektedir. Bu nedenle eğitimlerimizde sıklıkla kelime çalışması yapılmaktadır.

Listening:

Bu aşamada 15 ders saatinden oluşmaktadır. Amaç dinleme yaparken dikkat etmeniz gereken noktaları ön plana çıkarmaktır.

Gruplar nasıl oluşuyor, kaç kişiliktir?

Gruplar oluşturulurken katılımcıların en yüksek verim alabilmesi hedeflenir. Gruplar üniversitelerin Proficiency sınavındaki uygulamalarına göre düzenlenir. Bu nedenle 4 kişilik gruplardan oluşmaktadır.

Hazırlık Atlama Eğitimini veren Eğitmenler kimlerdir?

Proficiency sınavı hazırlık eğitimini veren eğitimciler sınav İngilizce’sinde uzmanlaşmış eğitmenlerden oluşur.

Hazırlık Atlama Eğitiminde Kullanılan Materyaller Nelerdir?

Hazırlık Atlama (Reading-Vocabulary-Listening) kitapları kullanılmaktadır. Kitapların yanında eğitmenlerimizin kendi hazırlamış oldukları sınav teknikleri derlemeleri ve üniversitelerde çıkmış önceki yılların proficiency sınavı örnekleri öğrencilerimizin tamamına sunulmaktadır.

 Sizce Ben Başarılı Olabilir miyim?

 Hedeflenen ilk aşamada Proficiency Sınavı Hazırlık Kurslarımızda öğrencinin İngilizce öğrenmesi değildir. Amaç öğrenciyi sınav sistemine uygun hazırlayıp, yeterli geçme puanını aldırmaktır.

Proficiency sınavı hazırlık kurslarımızda ve özel derslerimizde ; İhtiyacınız olan İngilizce grammer (dilbilgisi) yapısını sistematik bir şekilde öğrenmeniz sağlanır. Test Teknikleri ile Grammer sorularını hızlı ve doğru şekilde çözmeniz öğretilir.

En çok çıkan kelimeleri unutmadan aklınızda tutabilmeniz için en çok çıkan 1000 kelime bu süre içerisinde verilecektir. Sınava kadar bu kelimeler ve readingler sayesinde yeterli sayıda kelime öğrenmeniz sağlanacaktır.

Uzun paragraf reading (okuma) sorularında, birbirine yakın seçenekler arasından nasıl doğru seçeneği bulacağınızı ve en önemlisi bu sorularda zamanı nasıl iyi kullanacağınızı öğrenirsiniz.

Writing (makale yazma)

Proficiency sınavlarında, sınavda çıkması muhtemel essay türlerini ve bu essayleri hangi tekniklerle yazacağınızı öğrenirsiniz. Size verilen kalıplar writing hızınızı ve bütünlüğünüzü sağlayacaktır.

Listening(dinleme) bölümü hazırlık atlama sınavlarında en zorlanılan bölümlerden biridir.Üniversitelerin soru tarzına göre öğrencilerin bol alıştırma yapmalarını sağlayarak, bu zorlu bölümde başarılı olmalarını sağlar

Speaking (konuşma) sınavlarında sorulan sorulara karşılık olarak, konuşma teknikleri üzerinde sınıf içinde alıştırmalar yaparsınız.Ve tüm bunlara ek olarak kurumumuzda düzenlenecek olan deneme sınavlarına katılarak ,sınava hazır hale gelirsiniz.

Tüm eğitim seti kurumumuz tarafından öğrencilerimize ücretsiz olarak verilmektedir.

Proficiency sınavı hazırlık  Atlama Kurslarına kimler katılabilir?

Üniversite sınavını kazanıp, hazırlık sınıfına devam etmek istemeyen öğrenciler,

Hazırlık sınıfını tamamlamış ancak geçer not alamayan öğrenciler.Hazırlık Atlama Sınavı Programında ;

STRUCTURE yanında

READING,

WRITING,

LISTENING

SPEAKING

becerilerini geliştirmeye yönelik yoğun bir program uygulanacaktır.

 DERS PROGRAMI ( Bu program 4 kişilik gruplar için geçerlidir . Özel Ders uygulamalarında programdaki ders saatleri azalır )

 

50 SAAT Grammar –TensesThe Simple Present TenseThe Present Continuous TenseThe Present Perfect TenseThe Present Perfect Continuous TenseThe Future TenseThe Future Continuous TenseThe Future Perfect TenseThe Future Perfect Continuous TenseThe Simple Past TenseThe Past Perfect TenseThe Past Perfect Continuous TenseFuture in the past- used to/wouldAction – Non-action verbsNouns (Countable-Uncountable)QuantifiersARTICLES/DETERMINERS, -EVER WORDS,AdjectivesAdjective ClausePRONOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVESNOUNS,NOUN PHRASESNoun ClauseAdverbsModalsMODALS USED FOR PAST TIMEConditionalsWish ClausesPassive VoiceCausativesGerunds & InfinitivesPERFECT INFINITIVESREPORTED SPEECHQUESTION TAGS/SHORT REPLYRELATIVE CLAUSESPrepositions& Phrasal VerbsSENTENCE VARIETYCONJUNCTIONS/TRANSLATION/PARTICIPLES, LOGICAL RELATIONSINVERSION/REVISION, SPECIAL DIFFICULTIESFinding the mistakes
20 SAAT Reading Comprehension TechniquesSkimmingScanningIntensive ReadingHow to Choose the best ChoiceCloze-Test Techniques in COPESENTENCE COMPLETIONDIALOGUE COMPLETIONVocabularyHow to choose the best choiceWORD FORMATION
15 SAAT Introduction to Writing TechniquesLinkersAdditions of similarityParaphrasingBrain Storming on TopicsParagraph WritingEssay Writing
15 SAAT Listening / SpeakingTechniques to cope with listening and speaking tasks

 

  

Üniversitelerin Hazırlık Atlama Sınavlarıyla İlgili İpuçları

Bilkent Cope (Certificate of Proficiency in English) Proficiency Sınavı

Sınav 2 etaptan oluşur.

1.AŞAMA :

Kur belirleme sınavı. 170 soru var. Grammar ve Vocabularyden oluşuyor. Çoktan seçmeli bir sınav. 4 şık var. Basitten başlayıp zora doğru gidiyor. Tıpkı Tömerdeki seviye tespit sınavı gibi. Geçme notu % 60 ( 102).

Not: 1. aşamayı geçemeyen 2. aşamaya giremiyor.

2.AŞAMA :

4 bölüm var.

a) READING :

35 soru var. 3 kısa 2 de orta uzunlukta toplam 20 sorudan oluşan 5 metin var. Bir de 15 soruluk uzun bir metin var. Geçme notu %60 (21) Reference tipi sorular var. “Where’s this text taken from?” (newspaper, magazine, article…) tipi sorular var. “Tone” soruları var. Yazarın tarzı soruluyor (indifferent, coherent, pessimistic, optimistic, sarcastic, ridiculous, cynical…) “Main idea” soruları var. Soru tipleri Toefl’a biraz benziyor. Bu bölümün süresi 75 dk.

b) WRITING :

2 konu veriliyor ve biri hakkında yazı yazılıyor. Discussive essay veya Free writing Akademik writing olacak. Aşağı yukarı 350 kelimelik bir essay olacak. 20 üzerinden 12 almak gerekiyor. Süre 60 dk.

c) LISTENING :

2 adet 15’er soruluk text var. Bir kere okunuyor. Öğrenciler dinlerken not alıyor. Sorular sonradan dağıtılıyor. Çoktan seçmeli sorular. Metinler genelde bilimsel oluyor. 30 dk. dinleme tutuyor. 25 dk. da cevaplama tutuyor. Toplam 55 dk. sürüyor. 30 üzerinden 18 almak gerekiyor (%60).

 d) USE OF ENGLISH (Grammar) :

35 soru var.
Word Formation (8 soru)
Cloze test (10 soru)
Vocabulary (10 soru, yakın anlam) – çoktan seçmeli Fill in the blanks (7 soru, tamamen gramer) – çoktan seçmeli 21 alan geçiyor. Time 40 dk.

Not:

Total 120 puan. 72 alan geçeyor. Bir bölümden kalan başarısız sayılıyor. Geçme dereceleri A, B, C olarak belirleniyor.. A ile geçenler bölüm İngilizce derslerinden muaftutuluyor

TOBB Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı (Proficiency Sınavı )

 

1. AŞAMA

: Listening, Reading ve Grammar becerilerini sınayan 125 soruluk Preliminary Test uygulanmaktadır. Bu sınavdan 70’in altında not alanlar ll. Aşamaya girmeye hak kazanamazlar ve Hazırlık Sınıfına A kurundan (Elementary) başlarlar.70 ve üzerinde not alanlar bundan sonraki aşama olan Writing ve Speaking sınavlarına girerler.

2. AŞAMA

: Writing ve Speaking sınavlarından ortalama 65’in altında alanlar TOEFL PBT sınavına giremezler ve Hazırlık Sınıfına B kurundan (Intermediate) başlarlar.65 ve üzerinde not alanlar ise TOEFL PBT sınavına girerler ve bu sınavı geçtiklerinde Hazırlığı atlamış kabul edilirler. Geçemiyenler ise C kurunda yarım dönem Hazırlık okurlar.

Çankaya Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı ( Proficiency Sınavı )

İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

1. AŞAMA:

a) Reading:

5 okuma parçasını kapsamaktadır.Her parçada 7 adet soru bulunmaktadır. Total 35 puan.

b) Writing:

I.Kısım:

100 – 150 kelimelik bir paragraf yazdırılıyor.Total 10 puan.

II..Kısım:

Bir metnin özeti yazdırılıyor.Total 5 puan.

2. AŞAMA:

I. Listening

a) Lecture:

2 adet var.Her bir lecture 10 puan ve 7 – 8 dakika sürüyor.Sorular çoktan seçmeli.

b) Dialogue:

Karşılıklı konuşma dinletiliyor.Total 5 puan.

II. Language use:

 

Paragraf tamamlayan ve bozan cümleler soruluyor.Total 15 puan.

III. Speaking

 

Total 10 puan.

Birinci etaba katılan tüm öğrenciler puan şartı aramaksızın ikinci aşamaya girebiliyorlar.Birinci aşama ve ikinci aşamadan aldıkları not toplamı 60 ve üzeri olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı okumuyorlar.

Ankara Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

 2 etaptan oluşmaktadır.

1.aşamada

Use of English ve Reading bölümleri var.Total 60 puan.

2.aşamada

ise Listening ve Writing(essay writing) bölümleri var.Total 40 puan.


UFUK ÜVİVERSİTESİ

100 soruluk çoktan seçmeli bir test var.İlk 40 soru grammar ve vocabulary. 41-90 arası sorular cümle tamamlama, paragraf tamamlama, anlamı bozan cümle ve cloze test şeklinde. Son 10 soru ise reading comprehension.

Atılım Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı ( Proficiency Sınavı )

Proficiency tarzında,100 soruluk,çoktan seçmeli bir sınav.3 okuma metni ve bunlarla ilgili comprehension soruları var. Ayrıca,Use of English bölümünde, irrelevant sentence, paragraph completion, paragraph formation, dialague completion, closest meaning türünde sorular var. Cloze test var.

20

soru vocabulary,5 soru word formation,5 soru phrasal verb,5 soru sentence completion,5 soru rewrite şeklinde.Sınavın sonunda da 15 puanlık Essay Writing bölümü var.

Hacettepe Üniversitesi (HUPE) Hazırlık Atlama Sınavı ( Proficiency Sınavı )

100

soruluk,proficiency tarzında,çoktan seçmeli bir sınav. Grammar,Reading ve Vocabulary bölümlerinden oluşuyor.

Gazi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

100

soruluk,proficiency tarzında bir sınav.

1-40

: Dilbilgisi
41-52 : Kelime Bilgisi
53-56 : Türkçe-İngilizce Çeviri 57-60 : İngilizce-Türkçe Çeviri 61-64 : Cümle Tamamlama 65-68 : Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 69-73 : Anlamca En Yakın Cümle 74-77 : Diyalog Tamamlama
78-81 : Boş Bırakılan Yere Uygun Düşen İfade Bulma 82-85 : Verilen Duruma Uygun Düşen İfade Bulma 86-100 :Verilen Metinlerdeki Soruları Cevaplama

Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 temel beceriye ( Reading, Listening, Writing ve Speaking ) yer veren bir sınav.Sınav 2 bölümden oluşmaktadır.

1.BÖLÜM

:Yazılı Sınav:

Toplam 50 adet çoktan seçmeli soru var.Öğrencinin okuma,yazma ve dinleme becerilerini sınıyor.Ağırlık derecesi %75.Sınav 160 dak.sürüyor.

Reading

: 30 soru,50 dak.

Listening

: 20 soru,50 dak.

Writing

: Essay Writing.3 konu veriliyor ve bir tanesi hakkında yazılıyor.Ortalama 250 kelime isteniyor.Sınav 60 dakika sürüyor.

2.BÖLÜM

: Sözlü Sınav: Her öğrenci için 6-8 dakika süre veriliyor.Ağırlık derecesi %25

 tarzında bir sınav.İlk 68 soru tipik dil bilgisi ve kelime bilgisi soruları.Geri kalan sorular ise,paragraf tamamlama,en yakın anlamı bulma,metinden ana fikir çıkarma,metinle ilgili soruları cevaplama tarzında sorular.

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 bölümden oluşan bir sınav.

Use of English :

40 puanlık çoktan seçmeli sorular Vocabulary : 20 puanlık çoktan seçmeli sorular Reading Comprehension : Öğrencilerin okuduğunu anlama,yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını metinden çıkarabilme becerileri sınanır.20 puanlık çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Writing : 3 kompozisyon konusu verilir ve biri hakkında 300 civarında kelime kullanarak kompozisyon yazılması istenir.20 puan.

İstanbul Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 bölümden oluşan bir sınav.

Reading

: 40 soru
Listening : 30 soru
Grammar : Boşluklu okuma parçaları,cümleler,diyaloglar,anlam bütünlüğünü bozan cümleler Writing : Yaklaşık 350 kelimelik bir essay yazdırılıyor

 

Boğaziçi Üniversitesi (BUEPT) (BÜYES)

 Listening, Reading ve Writing bölümlerinden oluşmaktadır.

I. Listening:

Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak 2’ye ayrılır. Seçici Dinleme: Metinler bir öğretmen tarafından bir kez okunur. Sorular dağıtılır ve 3 dakika süre verilir. Ayrıntılı Dinleme: Sorular önceden görülmez.Öğrenciler dinlerken boş bir kağıda not alabilirler. Daha sonra 15 dakika cevaplama süresi verilir.

II. Reading:

2 bölümden oluşur. Arayarak Okuma: Öğrenciler önce soruları okurlar ve daha sonra gerekli bilgiyi metnin içinde bulurlar.8 – 10 sorudan oluşur ve 20 dakika sürer. Ayrıntılı Okuma: Metin okunur ve daha sonra sorular cevaplanır.8 – 9 sorudan oluşur ve 30 dakika sürer.

III. Writing:

2 farklı konu hakkında yaklaşık 250 kelimelik 2 ayrı komposizyon yazılır. Her bir komposizyon için 40 dakika süre verilir.

Sınav süresi toplam 3.5 saatTİr. Geçme notu C (60)’dir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

İstanbul üniversitesi Sınav 3 bölümden oluşmaktadır.

I. Use of English :

4 metin veriliyor ve sorular cloze test şeklinde çoktan seçmeli soruluyor.Toplam 35 soru var ve toplam 35 puan II. Reading Comprehension : 30 soru var.4 metin veriliyor metinlerle ilgili sorular,kelime bilgisi soruları,reference soruları ve ana fikir soruları var.Toplam 45 puan. III. Writing : 4 konu veriliyor ve 1’i hakkında 250-300 kelimelik bir essay yazılıyor.20 puan

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) Hazırlık Atlama Sınavı

 2 aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşama:

100 soru vardır. Dil bilgisi, Okuma, Kelime Bilgisi ve Hata Tanıma bölümlerinden oluşur. Her bölüm 25 puandır ve % 60 başarı gerekir.

2. Aşama:

Odak noktası Akademik İngilizce. Sınav 5 bölümden oluşur. Okuma, Yazma, Dinleme, Hata Düzeltme ve Konuşma. Geçme notu 60’dır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

İlk bölümde 3 adet writing konusu verilir ve biri hakkında komposizyon yazılır.40 – 45 dakika sürer. Ağırlık derecesi %30’dur.

Daha sonra 100 soruluk Proficiency tarzında bir sınav vardır. Ağırlık derecesi %70 dir.

Uludağ Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

100 soruluk Proficiency tarzında bir sınav. Dil bilgisi,kelime bilgisi,diyalog tamamlama,cümle tamamlama,aynı anlamlı cümleyi bulma ve okuma-anlama soruları var.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

100 soruluk YDS formatında bir sınav.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Sınav 2 aşamadır ve farklı günlerde yapılır.

1.AŞAMA : Language Use & Reading Comprehension

( 90 dak.)

Language Use : Toplam 40 soru var ve her bir soru 0.5 puan,toplam puan 20.
Reading Comprehension : Toplam 30 soru var,ve her bir soru 1 puan,toplam 30 puan.
Sentence Completion
Paragraph Completion
Supporting Ideas
Text Comprehension

2.AŞAMA: Listening Comprehension,Note-Taking ve Writing

( 170-180 dak.)

Listening Comprehension : 40 soru var,her biri 0.5 puan,toplam süre 65-70 dak. ve toplam puan 20. Statements Dialogues Mini Talks Interviews Lectures

Listening ve Note-Taking : 4-6 soru var, toplam 10 puan ,ve süre 20-25 dak. Listening ve Note-Taking Answering Open-Ended Questions

Writing
Total 20 puan. Time 55 dakika

1)- An open-ended question( 5 puan)
2)- Paragraph to be written on a separate sheet ( 15 puan)

 

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment