Proficiency Sınavı Hazırlık Kursu

PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK KURSU PROGRAMI

Proficiency Sınavı Hazırlık Kursu Programı İçeriği

1 – Proficiency Sınavı Hazırlık Kursu  ( Birebir Özel Proficiency Sınavı Hazırlık Kursu )
2 – Proficiency Sınavı Hazırlık Kursu ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  Proficiency Sınavı Hazırlık Kursu)


Proficiency Sınavı Hazırlık Kursu1 –
PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK KURSU ( BİREBİR ÖZEL PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK KURSU ): Proficiency sınavı hazırlık kursu vermek ve uygulamak amacı ile  öğrencilere düzenlenen organizasyonlardaki  Proficiency sınavı hazırlık kursu birimlerinde düzenlenen merkezde ve Proficiency sınavı hazırlık kursu
 platformunda birebir özel proficiency sınavı hazırlık kursu almak isteyen aday öğrenci, ” programın uygulama zamanı ” konusunda kendi seçim yapar. Bu konuda öncelik aday öğrenciye verilir ve öğrenci hangi gün ve saatte isterse program onun belirlediği zamanda uygulanır.

Proficiency sınavı hazırlık kursu için yapılan düzenlemeler kapsamında hazırlanan Proficiency sınavı hazırlık kursu platformlarındaki Proficiency sınavı hazırlık kursu için verilen eğitimlerde, böyle bir önceliğin öğrenciye verilmesinde ki amaç, alınan eğitim sürecinde, aday öğrencinin günlük yaşamında  bir aksama olmasını önlemek ve ihtiyacı olan eğitimi rahat bir biçimde almasını sağlamak içindir.Öğrencinin kaç ders alması diğer bir deyişle, kaç derslik  bir Proficiency sınavı hazırlık kursu  programının uygulanması gerektiği, sınavına gireceği üniversiteye, gireceği sınavın özelliklerine ve kendi bilgi  seviyesine bağlı olarak değişiklikler gösterir.

2 – PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK KURSU ( 4 Kişiden Oluşturulan  Gruplarla PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK KURSU ):  Proficiency sınavı hazırlık kursu kategorisinin bünyesinde yer alan Proficiency sınavı hazırlık kursu için verilen seminerlerde, aynı üniversiteye devam eden ve seviyeleri bir birine denk olan 4 kişilik gruplarda yer alarak,  hazırlık eğitimi alabilirsiniz. Grubu oluşturan öğrenci sayısının 4 ile sınırlanması rastlantı değildir. Tamamen bilinçli bir biçimde, öğrenci odaklı ve öğrencinin lehine olan bir durumdur. Bu  şekilde Proficiency sınavı hazırlık kursu etkinliklerinde, 4 kişi ile yapılan  proficiency sınavı hazırlık kursunun kalitesi birebir yapılan özel kurs kalitesine çok yakındır. Zira, sayının azlığından ötürü, kursu veren hoca, her öğrenci ile birebir ilgilenebilir. im ofislerine Bu durum da yapılan hazırlık eğitiminin kalitesini arttırır.

AMAÇ

Ülkemizde, eksikliği hissedilen Proficiency sınavı hazırlık kursu ile ilgili akademik eğitim konusunda Proficiency sınavı hazırlık kursu eğitim ofislerinde katkı sağlamak ve elimizden geldiği kadar ailelere ve öğrencilere yardım etmek.

  • PROFICIENCY SINAVI HAZIRLIK KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR

    Proficiency sınavı hazırlık kursu adına yapılan etkinliklerdeki  Proficiency sınavı hazırlık kursu  programlarının uygulama aşamasında, aday öğrencilere, genel dil bilgisi dışında sınav teknikleri eğitimi de verilerek sınavda soruların daha hızlı , doğru ve kolay yanıtlanması sağlanır.
  •  Bu sınav gibi akademik sınavlarda öğrencinin bildiği akademik kelimelerin sayısı çok önemlidir. Bu nedenle, Proficiency sınavı hazırlık kursu konusunda verilen eğitimlerde, akademik kelimelerle ilgili özel hazırlanmış özel alıştırmalar öğrencilere verilerek bu konuda gelişmeleri ve bildikleri kelime sayısının çoğaltılması için gereken tüm etkin önlemler alınır.
  • Proficiency sınavı hazırlık kursu kategorisine giren Proficiency sınavı hazırlık kursu  programında  görev alan eğitmenler, çok deneyimli ve sınava hazırlık konusunda uzmandır. Aday öğrenci hangi üniversitenin sınavına girecekse, öğrenciye o üniversitenin sınavı konusunda uzman olan bir hoca eğitim vermesi amacı ile tayin edilir.
  • Proficiency sınavı hazırlık kursu kampanyaları sürecinde oluşturulan Proficiency sınavı hazırlık kursu ana birimlerindeki  Proficiency sınavı hazırlık kursu departmanlarında Proficiency sınavı hazırlık kursuna  katılan öğrencilere ” SENET ”  yapılmaz. Ödemeler, çoğunlukla öğrencilerin istekleri doğrultusunda gerçekleşir ve isteklere öncelik verilir.ÖNERİ

Zaman kaybetmemek ve daha kısa sürede başarılı olmak ve istenilen sonuca ulaşmak için, her dersin bir seminer önem ve içeriğinde geçtiği özel ders programı önerilir. Toplum içinde özel ders almanın çok masraflı olduğu sanılsa da, gerçek düşünüldüğünden çok daha farklıdır. Zira, özel ders, kalabalık gruplarla yapılan derslere oranla daha kısa sürede biter. Yani, kalabalık gruplarla yapılan ve 9 derste alınan mesafe, özel dersle 3 ders ile tamamlanır. Özel ders, grup derslerine oranla 1 / 3 oranında avantajlıdır. Bu nedenle, kalabalık grup derslerine ödenen ile özel derse ödenen meblağ arasında, pek bir fark oluşmaz.