Proficiency Sınavı Kursu 

Proficiency Sınavı Kursu

PROFICIENCY SINAVI KURSU PROGRAMI

Proficiency Sınavı Kursu Hakkında Bilgi

1 –  Proficiency Sınavı Kursu ( Birebir Özel proficiency Sınavı Kursu )
2 –  Proficiency Sınavı Kursu ( 4 kişilik Gruplarla Proficiency Sınavı Kursu )

Proficiency Sınavı Kursu,
Proficiency sınavı kursu programları akademik eğitimde  2 türlü uygulanır.

1 –  Proficiency Sınavı Kursu ( Birebir Özel proficiency Sınavı Kursu ) : Bu programlar aday öğrencilere bireysel bir şekilde uygulanan programlardır. Proficiency Sınavı Kursu programlarına bireysel olarak katılan aday öğrencilere programların uygulanacağı gün ve saatler konusunda öncelik tanınır.Bu şekilde aday öğrenci normal günlük yaşamında her hangi bir değişikliğe gitmeden hem günlük yaşamındaki işlerini görür hemde proficiency eğitimi alır. Bu programlara dahil olan öğrencilere İngilizce seviye sınavı yapılarak kaç ders alması gerektiği planlanır ve planlama sonucu aday öğrencinin devam edeceği üniversitenin sınav formatına uygun olan eğitim modeli uygulanarak aday öğrenci proficiency sınavı için hazır hale getirilir.

2 –  Proficiency Sınavı Kursu ( 4 kişilik Gruplarla Proficiency Sınavı Kursu )Grup olarak gerçekleştirilen proficiency sınavı hazırlık çalışmalarında aday öğrenciler denk İngilizce seviyesine sahip olan öğrencilerden oluşur.Grup sayısının az adaydan oluşması öğrencilere çok önemli avantajlar sağlar. Bunlardan ilki, grubu oluşturan aday öğrenci sayısı az olduğundan, aday öğrenciler, kalabalık gruplarda sahip olamadıkları anlamadıkları konuyu tekrar ettirme imkanının bulurlar. İkinci önemli avantaj ise , grup sayısı az olduğundan , programlarda görev alan hocalar aday öğrencilerle daha rahat ilgilenebilme ortamı bulurlar.

AMAÇ

Proficiency sınavı eğitiminde yaşanılan kalite eksikliğini ve nitelikli eğitimi aday öğrencilere uygulayarak onların başarılarında pay sahibi olmak.

PROFICIENCY SINAVI KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK


1 –  Proficiency sınavı hazırlık konusunda, programlarda yer alan hocalar en az yıllık bir tecrübeye sahip olan ve bu konuda uzmanlaşmış insanlardan oluşur.

2 –  Proficiency sınavı gibi akademik seviyedeki sınavlarda kelime bilgisi ( vocabulary ) sınavın olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Bu nedenle, aday öğrencilere özel kelime çalışmaları verilerek bu konuda gelişim sağlamaları desteklenir ve yapılan bu kelime çalışmaları yakından takip edilerek gerekli uyarılar yapılır. Kelime bilgisi proficiency sınavı için bir altın anahtar görevi görür.

3 –  Bir çok kurumda mevcut  olan senet imzalatma olgusu bizde uygulanmaz.Bu tür bir uygulama yoktur.

4 – Proficiency sınavı kursu programları genel İngilizce çalışmaları içermez,programlar daha çok proficiency sınavında geçen aday öğrencilerin karşılaştıkları soruları daha çabuk ve daha doğru yanıtlamalarına katkı sağlayan proficiency sınav teknikleri ve proficiency sınav taktikleri eğitimini içerir.

NOT : PROFICIENCY AKADEMİK EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILAN ADAY ÖĞRENCİLERE DEVAM EDECEKLERİ ÜNİVERSİTELERİN SINAV FORMATINA UYGUN EĞİTİMLER VERİLİR.

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment