Proficiency Sınavı Kursu 

Proficiency Sınavı Kursu

Proficiency Sınavı Kursu Programı

Proficiency Sınavı Kursu Program İçeriği

1 –  Proficiency Sınavı Kursu ( Birebir Özel  Proficiency Sınavı Kursu)
2 –  Proficiency Sınavı Kursu ( 4 kişilik Gruplarla  Proficiency Sınavı Kursu ) 

Proficiency imtihanı, hususi üniversitelerin hazırlık imtihanlarını geçmek amacı ile gerçekleştirilen  ‘İngilizce Yeterlik ( Proficiency ) ‘ imtihanıdır. Bu imtihan okuma, dinleme,  gramer ve yazma imtihanı olmak üzere dört bölümden oluşur. Üniversitelerin kendi gereksinimleri doğrultusunda kendi bünyelerinde hazırladıkları bir yabancı dil imtihanı olduğundan, bazı üniversiteler (Boğaziçi gibi), dinleme becerisi konusunda bir sınama yaparken bazı üniversiteler (İTÜ gibi) bu bölümü imtihanlarına almayabiliyorlar . Proficiency sınavı  puanı, her hangi bir üniversiteden başka bir üniversiteye göre değişiklik göstermektedir.

Proficiency Akademik Eğitim Proficiency Sınavı Kursu Hazırlık Eğitimleri

Proficiency sınavı yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin üniversitede eğitim alan öğrencilerinin İngilizce düzeyini tespit etmek gayesi ile  tertip etmiş oldukları bir imtihandır. Proficiency sınavı birbirleri ile hiç bir ilişkisi bulunmayan üniversitelerde  değişik biçimlerde hazırlanır ve uygulanır. Proficiency imtihanının formatı umumiyetle okuma, dinleme, gramer  ve yazma imtihanı olmak üzere dört kısımdan ibarettir.

Proficiency sınavı kursu eğitim programlarına katılan öğrenciler taktik ve teknik ağırlıklı bir imtihan olan Proficiency sınavı için performansı  gittikçe yükselten bir eğitim anlayışıyla yetiştirilirler. Eğitim sistemi, imtihan sistemi ve stratejileri doğrultusunda geliştirilir ve öğrencinin aktif olarak uygulamaya katılımı sağlanır ve genel  İngilizce eğitim çalışmalarını kapsamına almaz.

Proficiency Sınavı KursuProficiency sınavı kursu‘na iştirak edecek adayların orta seviye ya da orta seviyeye yakın olmaları sınavda başarı kazanabilmenin ortak paydasıdır.. Ayrıca bu imtihana dönem başında yapılan imtihanda başarısız olup bir sene boyunca hazırlık okuduktan sonra yine final imtihanında başarısız olan öğrenciler de iştirak edebilir.

Proficiency Akademik Eğitim Proficiency imtihan hazırlık programlarının hangi tarihlerde başlayacağı güncel olarak duyurulmaktadır.   

Diğer Yazılar

Leave a Comment