Proficiency Sınavı ( Özyeğin Üniversitesi )

   Proficiency Sınavı ( Özyeğin Üniversitesi )  Hazırlık

Proficiency Sınavı ( Özyeğin Üniversitesi ) İçeriği

1 –  Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi için Bireysel – Özel Ders ) : Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi hazırlık merkezinde kurulan Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi hazırlık birimlerimizde birebir özel ders alan öğrenciler, eğitim alacakları gün ve saatleri Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi merkezinde kendi belirler.

2 –  Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi için 4 kişilik Gruplarla Ders
) : Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi hazırlık merkezinde faaliyete geçirilen  Proficiency Sınavı Özyeğin Üniversitesi hazırlık birimlerimizde sayı az olduğundan grup derslerine katılarak, bireysel eğitim kalitesinde eğitim alabilirsiniz.

TRACE

İngilizce Düzey Tespit Etme  Sınavında ( Özyeğin Üniversitesi Proficiency sınavında ) başarılı olan veya İleri düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE sınavına girmeyi hak ederler.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak alacakları bölüm derslerini izleyebilme  yeterliğine sahip olup olmadıklarını  ölçümlemek için tertiplenmiştir. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 puan almaları üniversite tarafından istenilen bir koşuldur..

Özyeğin Üniversitesi Proficiency sınavı belli bir konu başlığına dayanmaktadır. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile ilişkilendirilmiştir. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının nedeni öğrencilerin eleştirel düşünce yapısına sahip olmalarına  ve onlara sunulan bilgiyi her sahada ve branşta işleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi işleyebilme beceri ve yetenekleri üniversite öğrencilerinin akademik bağlamda kullanacakları gerçek hayat gereksinimlerini belli, eder. Sınav doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise doğrudan ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne  oranda  kavrayabildikleri ve ne oranda kullanabildikleri olçümlenerek  karar verilir.

 Özyeğin Üniversitesi Proficiency sınavı Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnin’de belirtilen dil kullanıcısı düzeyleri (B1, B2, C1) referans alınarak hazırlanmıştır. Sınav B2 düzeyindeki bir öğrencinin dil yeterliğini ve dil becerilerini ölçmektedir. Sınavın iç karakteristiğini  genel olarak akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 ingilizce olan bir üniversitede katılacakları ve alacakları eğitimdir.

 Özyeğin Üniversitesi Proficiency sınavı dört etaptan oluşmaktadır. Ancak birinci etap değerlendirilmez.

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık 2. Bölüm: Okuma 3. Bölüm: Dinleme 4. Bölüm: Yazma

 

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık Bu bölümün hedeflediği amac öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat tanımaktır. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge, veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili varolan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm değerlendirmeye tabi tutalarak not verilmeyecektir.

2. Bölüm: Okuma Sınavın bu bölümü dört alt bölümden meydana gelmektedir. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir). İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında). Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak yanıtlamaları gereken sorulardan oluşmaktadır.

3. Bölüm: Dinleme Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım 10-12 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını yanıtlamaları gerekecektir. İkinci kısım bir veya iki adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.

Proficiency Sınavı ( Özyeğin Üniversitesi )4. Bölüm: Yazma Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin 300-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

 

——————————————————————————————————————————————–

Back to School Supplies

rebate, adding,supporting, eraser,cost,demanding,excel,stuff, progressive,recover,

 

Girl: Dad, I need a few supplies for school, and I was wondering if . . . .

 Dad: Yeah. There are a couple of pencils and an (1)………….. in the kitchen drawer, I think.

 Girl: Dad, I’m in eight grade now, and I need REAL supplies for my (2) ………….classes.

 Dad: Oh, so you need a ruler too?

 Girl: Dad, I need some high-tech tech (3) ……………like a calculator, a Palm Pilot, and a laptop computer.

 Dad: Uh. I didn’t have any of that when I was in middle school, and I did just fine.

 Girl: Yeah, and they weren’t any cars either, WERE there. [Hey] And things are just more (4)………….. now.

 Dad: Well, we can rule out the hand pilot [Palm Pilot, Dad]. Whatever, AND the computer . . . unless mom lets you sell the car. And as for the (5)…………….. machine [Calculator]. Yeah, I think mine from college is kicking around here somewhere.

 Girl: Dad, I need a calculator for geometry, and I have heard you can download free software from the Internet.

 Dad: Great. My daughter will be playing video games in geometry class.

 Girl: Dad.

 Dad: Okay. How much is this thing going to (6)…………. me?

 Girl: Well, I saw it at the store for only $99, WITH a $10 mail-in (7), ………………or you could buy it online.

 Dad: Oh. Do they throw in a few aspirin so your father can (8)……………….. from sticker shock?

 Girl: Dad. Please!!!. Everyone has one [I’ve heard that before.] and you always say you want me to (9)………………… in school, and I’ll chip in $10 of my own, and I’ll even pick up my room [Hey!!].

 Dad: Hmmm, 100 buck. Well, you’ll be (10)…………………. me in my old age, so, I guess so. When do you need it?

 Girl: Now, right now. [Now!] Mom’s already waiting in the car for us. [Huh?] She said she would buy me an ice cream if I could talk you into to buying it for me today.

 

Proficiency Sınavı ( Özyeğin Üniversitesi )Correct Answers:

 1. eraser 2. demanding 3. stuff 4. progressive 5. adding 6. cost 7. rebate 8. recover 9. excel 10. supporting