Proficiency Sınavı Reading

Proficiency Sınavı Reading

Proficiency Sınavı Reading hakkında Bilgi

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders )

Proficiency sınavı reading, bu sınavın en can alıcı noktasını oluşturur. Proficiency reading konusunda başarılı olabilmek için, akademik kelime haznesinin ve dil bilgisinin çok iyi olması ve ” proficiency sınavı reading ” tekniğinin bilinmesi şarttır.

Akademik Kelime Haznesi : Akademik kelime dağarcığı iyi olmayan bir aday öğrencinin bu sınavda başarılı olması hayaldir. Zira, okuma parçalarında yer alan cümlelerin çözülebilmesi için yada eş anlamlı kelimelerin halledilmesi ve doğru seçimler yapmak için, akademik kelime haznesi olmazsa olmazdır bu sınavda. Ayrıca, sınavda sorulan object pronoun ( nesne zamiri ) yada subject  pronoun ( şahıs zamiri ) larla ilgili soruların çözümünde cümlenin çözülmesi ve zamirin neyin yerine kullanıldığının anlaşılması gerekir ki bunun içinde akademik kelime bilgisinin geniş olması gerekir. Akademik kelime bilgisini arttırıcı ve geliştirici çalışmalar yapılması, sınavda başarı sağlamada büyük etken olabilir. Akademik kelime haznesini geliştirici ve arttırıcı önlemlerin alınabilmesi için aday öğrencilerin doğru yöntemlerle kelime çalışmaları yapmaları gerekir. Kelimeler şiir gibi ezberlenmez özel kelime alıştırmaları ile çalışmalar yapılması, kelimelerin daha akılda kalıcı ve daha iyi özümsenmesi için açısından daha yararlı olur.

Dil Bilgisi : İngilizce dil bilgisi yeterli olmayan bir aday öğrencinin Proficiency sınavında ki okuma parçalarını çözmesi imkansız denecek kadar çok zordur. İngilizce zamanlar ( Tenses ), Şart cümleleri ( If – clauses ) , Realative Clauses Sıfat cümleleri ve bunun gibi cümle yapılarının ne olduğunu bilmeyen bir aday öğrenci, proficiency sınavına boşuna girmesin. Proficiency sınavında gramer denilen dil bilgisi soruların ağırlığını oluşturur. Soruları sadece gramer yani, dil bilgisi soruları olarak algılamayın. İşin içinde okuma parçalarından writing ( essay ) yazımına kadar bilinen dil bilgisi kuralları zincirleme bir biçimde önemli rol oynar. Dil bilgisinin yeteri derecede iyi olması, proficiency sınavında başarı kazanmada yaşamsal rol oynar.


Proficiency Sınavı Reading Tekniği :
 Proficiency Sınavı Reading Tekniği yukarıda
sayılan tüm bilgilerin üzerine eklenmesi gereken ve aday öğrencinin sınavda soruları doğru ve daha hızlı yanıtlamasını ve zamandan kazanmasını sağlayan bir bilgi kümesidir. Bu tekniğin bilinmesi, aday öğrencinin tek başına yapabileceği bir şey değildir. Kesinlikle , profesyonel bir yardım alınması gerekir. İngilizce bilginiz ne kadar çok ve iyi olursa olsun eğer Proficiency Sınavı Reading Tekniğini bilmiyorsanız , sınav eksik kalır. Yanıtları  zamanında yetiştiremiyebilirsiniz. Elbette bu profesyonel yardımın alınmasında aday öğrencilerin çok akıllı davranması ve bu yardımı yapacak ve sınavın kazanmasına katkı sağlayacak olan kişinin doğru seçilmesi çok önemlidir. Doğru seçilen bir proficiency sınav uzmanı, fazla bilgisi olmayan bir aday öğrenciye bile proficiency sınavında önemli katkılar sağlayabilir.