Proficiency Sınavı Reading

Proficiency sınavı reading ,bu sınavın en can alıcı noktasını oluşturur.Proficiency reading konusunda başarılı olabilmek için,akademik kelime haznesinin ve dil bilgisinin çok iyi olması ve ” proficiency sınavı reading ” tekniğinin bilinmesi şarttır.Akademik Kelime Haznesi : Akademik kelime dağarcığı iyi olmayan bir aday öğrencinin bu sınavda başarılı olması hayaldir.Zira,okuma parçalarında yer alan cümlelerin çözülebilmesi için yada eş anlamlı kelimelerin halledilmesi ve doğru seçimler yapmak için,akademik kelime haznesi olmazsa olmazdır bu sınavda.

Detaylar