Proficiency Sınavında Süre

Proficiency  Sınavında Süre Konusu 

Proficiency Sınavında Çalışma Süresi

1 –  Proficiency Sınavı Hazırlık ( Proficiency Sınavı Hazırlık için Bireysel  Proficiency Sınavı Hazırlık)
2 –  Proficiency Sınavı Hazırlık ( Proficiency Sınavı Hazırlık için 4 kişilik Gruplarla Proficiency Sınavı Hazırlık )

Proficiency  sınavında süre, sınava hazırlanan aday öğrencinin İngilizce seviyesi ile, proficiency sınav  eğitimini veren hocanın bilgisi, tecrübesi ve öğretme yeteneğine bağlı olarak kısalır ya da uzar.

Eğer Proficiency  sınavı için eğitim alan aday öğrenci birebir özel ders alarak proficiency  sınavı için  hazırlanıyorsa , Proficiency  sınavında süre grup şeklinde yapılan eğitime kıyasla  daha kısadır. Çünkü birebir eğitimde hoca tüm dikkat ve mesaisini bir öğrenci üzerinde odaklayacağından, Proficiency  sınavında süre kısalır. Elbette, bu süre yinede aday öğrencinin seviyesine bağlı olarak gelişir. Seviyesi yüksek olan bir aday öğrenci ile seviyesi düşük olan bir öğrencinin alacağı proficiency ders sayısı arasında kesinlikle bir farkın oluşması gerekir.  Bu kaçınılmaz bir olgudur.

Eğer aday öğrenci , grup şeklinde yapılan proficiency sınav eğitimlerine dahil olmuşsa, alacağı eğitim birebir alacağı eğitimin iki misli olacak ve Proficiency  sınavında  süre kaçınılmaz bir biçimde  uzayacaktır. Zira, grup şeklinde verilen derslerde ,eğitmen sadece bir öğrenci ile uğraşmadığı için , diğer öğrencilere de vakit ayırmak zorunda olduğundan birebir alınan derse oranla ders sayısı artar ve çalışma süresi uzar.

Proficiency  sınavında sürenin belirlenmesinde proficiency eğitimi veren hocanın deneyim ve öğretme yeteneği de etkin olur. Tecrübeli  ve öğretme yeteneği iyi olan bir hocanın verilen ders sayısını azaltmakta etkisi büyük olur. Aksi halde , süre uzar ve ders sayısı da artar. Eğitimi veren proficiency eğitmeni sınav öncesi aday öğrencinin gireceği sınav hakkında bilgi sahibi olması süreyi kısaltan  diğer bir unsur olarak ortaya çıkar. Zira, eğitmen öğrencisini sınav sorularına yönelik bir şekilde hazırlayacağından hem çalışma süresi azalır hem de öğrencinin sınavda başarılı olma olasılığı artar.

Proficiency sınavında   sürenin azalması için yapılacak şey ve tek çözüm, aday öğrencinin proficiency eğitimi almaya başlamadan önce seviyesini arttıran özel çalışmalar yapması, okuduğu hazırlık sınıfında ki derslere daha başlangıçtan itibaren sıkı sıkıya sarılması ve verilen bilgileri ciddiye alarak dağarcığına katması ve öğrendiklerini özümseyerek içselleştirmesi ve kullanabilir hale getirmesidir. Ancak, bu şartlarda eğitim alan bir öğrencinin çalışma süresi kısa sürer ve sadece bu tür öğrencilere gireceği sınavın teknik ve püf noktaları öğretilir . Böylece, çalışma süresi de kısalmış olur.