Proficiency Sınavının Kaynakları

Proficiency Sınavının Kaynakları Var mı ?

Proficiency Sınavının Kaynakları Nedir

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders)

Proficiency sınavının kaynakları, ülkemizde proficiency sınavı dünyada ki gibi belli kurallarla uygulanmadığından yani standart bir şekle sokulmadığından, proficiency sınavının kaynakları var mı sorusunun yanıtı hem var hem de yok şeklinde yanıtlanabilir. Proficiency sınavının kaynakları var mı yok mu her ikisi de doğru yanıt olma özelliğini bu şekilde taşır. Ama, bu yanıtın karışık olmasının nedeni sınavın yapısı yada yapanlar değil, ülkemizde ki uygulama biçimidir. Kimse,  proficiency sınavının kaynakları var, şunlara çalış diyemeyeceği gibi , yokta diyemez. Bu kaynakların belirlenmesi ve sınava hazırlanırken hangi konuların çalışılması gerektiğini ancak bu konuda uzmanlaşmış deneyimli proficiency dersi veren hocalar bilir. En  doğru yanıtta onlardadır.


KAYNAKLAR NASIL BULUNUR

Proficiency sınavının kaynaklarının bulunması yukarıda da açıklandığı gibi uzman hocalar aracılığı ve onların yardımı ile bulunabilir. Zira, ülkemizde , her üniversitenin gerçekleştirdiği ve öğrencilerine uyguladığı proficiency sınavı bir birinden değişik yapılara sahiptir. Bu nedenle hangi üniversitenin sınavında ne sorulur ve bu soru türleri ile ilgili kaynak bularak nasıl çalışılır bunu ancak bu işin uzmanı olan hocalar bilir. Proficiency sınavlarının bazılarında uygulamada gramer sorusu yoktur, örneğin. Bazı üniversitelerin sınavında vardır. Gramer sorularının yer aldığı iki üniversitenin sınav sorularında,  gramer sorularının soruluşunda bile farklar mevcuttur. Birinde çoktan seçmeli sorular yer alırken bir diğerinde boşluk doldurma biçiminde olabilir. Bir diğerinde ise, gramer soruları ucu açık biçimde sorulur. Şimdi bu tür soruları çalışmak için hangi kaynağı kullanacağınızı nasıl belirleyebilirsiniz ?


ÖZEL DERS ALMAK

Aslında ,prooficiency sınavına girecek olan bir öğrencinin hangi üniversitenin sınavına girecekse, o sınav konusunda uzmanlaşmış bir hocadan özel ders alması, bu kaynak bulma zorluğunu ortadan kaldırır. Üniversitelerin sınavlar için hazırladıkları ve kendi sınav formatına uygun olarak düzenledikleri ve de öğrencilere sattıkları kitapçıklar yada fotokopiler var ama eğer öğrenci hazırlık sınıfından yeteri kadar fayda sağlamamış ve bilgi eksikliği olan bir öğrenci ise, bu belgelerin de onlara sınavda başarı getireceği şüphelidir. Gerekli temel bilgiye sahip olmayan bir öğrencinin hazırlanan fotokopilerlle sınava hazırlanması ve başarılı olması yada ondan bir başarı beklenmesi saçmalıktan başka bir şey değildir. Proficiency sınavının kaynakları ile önce öğrencinin temel bilgileri eğer varsa tabii ki güçlendirilmeli sonra öğrenci elde ettiği bu bilgilerle sınava girmeli ki başarılı olabilsin. İngilizce başka derslere benzemez. Eğer bilgin yoksa istediğin kadar yırtın,istediğin kadar örnek sınav çöz başarılı olamazsın.