THE PASSIVE ( Edilgen Cümleler )

THE PASSIVE ( Edilgen Cümleler ) Hakkında Bilgi

THE PASSIVE ( Edilgen Cümleler ) Konusu

1 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için Bireysel – Özel Ders )
2 –  Proficiency Sınavı ( Proficiency Sınavı için 4 kişilik Gruplarla Ders )

1 –  We clean the garages every day : Biz her gün garajları temizleriz.
The garages are cleaned every day : Garajlar her gün temizlenir.

2 –  Someone has given him a lot of money : Biri ona çok para vermiş.
He has been given a lot of money : Ona çok para verilmiş.

3 –  The police arrested two hundred of people : Polis iki yüz kişi tutukladı.
Two hundred of people were arrested by the police : iki yüz kişi polis tarafından tutuklandı.

4 –  We check every car engine thorougly : Her arabanın motorunu düzenli bir şekilde kontrol ederiz.
Every car engine is thorougly checked : Her arabanın motoru düzenli bir şekilde kontrol edilir.

5 –  We export this computer to seventy different countries : Yetmiş farklı ülkeye bu bilgisayarı ihraç ederiz.
This computer is exported to seventy different countries : Yetmiş farklı ülkeye bu bilgisayar  ihraç edilir.

6 – They have cancelled the meeting : Toplantıyı iptal ettiler.
The meeting has been cancelled : Toplantı iptal edildi.( edilmiş ).

7 –  We opened the factory at nine o!clock : Fabrikayı saat dokuzda açtık.
The factory was opened at nine o!clock : Fabrika saat dokuzda açıldı.

8 –  They send two million books to America every year : Her yıl Amerikaya iki milyon kitap gönderirler.
 Two million books are sent to America every year : Her yıl Amerikaya iki milyon kitap gönderilir.

9 –  We have invited all the students in the school : Bütün öğrencileri okula davet ettik.
All the students have been invited  in the school : Bütün öğrencileri okula davet edildi.

10 –  We have told him not to be late again : Ona tekrar geç kalmamasını söyledik.
He has been told  not to be late again : Ona tekrar geç kalmaması söylendi.

11 –  They posted all the letters yesterday : Dün bütün mektupları postaladılar.
All the letters were posted  yesterday : Dün bütün mektuplar  postalandılar.

12 –  The machine wraps the bread automatically : Makine ekmeği otomatik olarak sarar.
The bread is wraped by the machine automatically : Ekmek makine tarafından otomatik olarak sarılır ( ambalajlanır).

13 –  They paid me a lot of money to do the job : İşi yapmak için bana çok para ödediler.
I was paid a lot of money to do the job : İşi yapmak için bana çok para ödendi.

14 –  Fortunately,they didn’t damage the machinery : İyiki makineye hasar vermediler.
Fortunately, the machinery wasn’t damaged: İyiki makineye hasar verilmedi.

15 –  We send the newspaper to Scotland by train : İskoçyaya trenle gazete gönderdik.
The newspaper was sent  to Scotland by train : İskoçyaya trenle gazete gönderildi.

16 – They will wash the tablecloth,the curtains and floor : Masa örtüsünü , perdeleri ve döşemeyi ( yeri ) yıkacaklar.
The tablecloth,the curtains and floor will be washed: Masa örtüsü, perdeler  ve döşeme ( yer ) yıkanacak.

17 –  After school nobody could find the bike : Okuldan sonra hiç kimse bisikleti bulamadı.
After school the bike couldn’t be found : Okuldan sonra bisiklet bulunamadı.

THE PASSIVE ( Edilgen Cümleler )18 –  The two  policemen are still asking the students some questions: İki polis hala öğrencilere bazı sorular soruyor.
The students are still being asked some questions : Öğrencilere hala bazı sorular soruluyor.

19 –  Yesterday Jimmy invited some boys and girls to his party : Jimmy bazı kız ve erkek çocuklarını dün partisine davet etti.
Yesterday , some boys and girls were invited by Jimmy to his party : Jimmy tarafından  bazı kız ve erkek çocuklar dün partisine davet edildi.

20 –  They put fifteen candles on the cake : Kekin üzerine on beş tane mum koydular.
Fifteen candles were put  on the cake : Kekin üzerine on beş tane mum koyuldu.