Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Sınavı 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Özel Ders

 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Özel Ders Programı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Özel Ders Programı İçeriği.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hazırlık zorunlu olan Ön lisans, lisans, lisans üstü ve Meslek Yüksek Okulu programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, akademik yıl başında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan  Proficiency Sınavı ile belirlenir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Sınavı başarı notu en az 100 tam not üzerinden 60, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri için en az 100 üzerinden 70’tir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Sınavı başarılı olanlar ve Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlardan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulunca belirlenen puanı elde edenler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Sınavı Muaf olabilmek için eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan; Lisans üstü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü için TOEFL’dan 270/631/110, IELTS’den 7.5 notu, diğer bölüm ve programlar için en az TOEFL’dan 173, IELTS’ den 6.0 almak gerekir.

Düzey Belirleme Sınavı:

Dil Hazırlık Okulunda öğrencilerin hangi grupta öğretim görecekleri Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Sınavı sonuçları ile Okul tarafından hazırlanıp, uygulanan Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre saptanır.

Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her ders yılı başında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Eğitim-Öğretim Süresi:

(1) Dil Hazırlık Okulunda eğitim-öğretimin süresi bir yıldır.
(2) Dil Hazırlık okulunda haftalık ders saati, öğrencilerin yabancı dil seviye ve bölümlerinin
belirlediği dil düzeyine göre haftada 20 ile 30 saat arasıdır.
(3)  Dil Hazırlık Okulunda daha önce bir yıl okuyup başarısız olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere Senato tarafından belirlenecek koşullarla Dil Hazırlık Okulu Destek Sınıfına kabul edilebilirler.
(4) Dil Hazırlık Okulunda daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrenciler Dil Hazırlık Okuluna devam edemezler. Bu öğrenciler bir yıl içinde Okul tarafından verilen yeterlik sınavını veya Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavları alarak başarılı oldukları takdirde kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler. Aksi halde Üniversite ile ilişkileri

(1) Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hazırlık zorunlu olan Ön lisans, lisans, lisans üstü ve Meslek Yüksek Okulu programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, akademik yıl başında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan ve uygulanan  Proficiency Sınavı ile belirlenir.
(2) Proficiency Sınavı başarı notu en az 100 tam not üzerinden 60, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri için en az 100 üzerinden 70’tir.
(3) Proficiency Sınavı başarılı olanlar ve Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri uluslararası sınavlardan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulunca belirlenen puanı elde edenler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler.
(4) Proficiency Sınavı Muaf olabilmek için eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan; Lisans üstü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü için TOEFL’dan 270/631/110, IELTS’den 7.5 notu, diğer bölüm ve programlar için en az TOEFL’dan 173, IELTS’ den 6.0 almak gerekir.

Düzey Belirleme Sınavı:

(1) Dil Hazırlık Okulunda öğrencilerin hangi grupta öğretim görecekleri Yeni Yüzyıl Üniversitesi Proficiency Sınavı sonuçları ile Okul tarafından hazırlanıp, uygulanan Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre saptanır.
(2) Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her ders yılı başında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Eğitim-Öğretim Süresi:

(1)  Dil Hazırlık Okulunda eğitim-öğretimin süresi bir yıldır.
(2) Dil Hazırlık okulunda haftalık ders saati, öğrencilerin yabancı dil seviye ve bölümlerinin
belirlediği dil düzeyine göre haftada 20 ile 30 saat arasıdır.
(3)  Dil Hazırlık Okulunda daha önce bir yıl okuyup başarısız olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere Senato tarafından belirlenecek koşullarla Dil Hazırlık Okulu Destek Sınıfına kabul edilebilirler.
(4) Dil Hazırlık Okulunda daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrenciler Dil Hazırlık Okuluna devam edemezler. Bu öğrenciler bir yıl içinde Okul tarafından verilen yeterlik sınavını veya Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavları alarak başarılı oldukları takdirde kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler. Aksi halde Üniversite ile ilişkileri

Diğer Yazılar

Leave a Comment